Nederlands

Vaksteunpunt Nederlands

Het vaksteunpunt Nederlands bestaat nu twee jaar en begint haar nut te bewijzen. Er is nogal wat aan de hand rond dit essentiële schoolvak. Een recent gepubliceerd onderzoek van ResearchNed laat zien dat juist taalvaardigheid en studievaardigheid voorwaarden zijn voor studiesucces in het hoger onderwijs. En natuurlijk zorgt een groeiend lerarentekort, ook binnen ons vak, voor enorm veel problemen op de scholen.

 

Vanuit het vaksteunpunt Nederlands willen we docenten uit het vo met elkaar in contact brengen rondom verschillende thema’s en onderwerpen, om zo een uitwisseling van ideeën en materiaal te bevorderen. Ook willen we hen via workshops, cursussen en lezingen over de laatste wetenschappelijke inzichten, gereedschap en inhoud bieden voor hun eigen lessen.

 

Uiteindelijk hopen we uiteraard via bevlogen en goed geïnformeerde docenten ook de leerlingen de liefde voor het Nederlands bij te brengen en hen enthousiast te krijgen voor de studie Nederlands.

 

Heb je wensen of ideeën met betrekking tot nascholingen, belangrijke onderwerpen, zomerschool of excursies, laat dit dan aan ons weten. Wij laten de activiteiten graag op jouw wensen aansluiten. Voor direct contact met ons kun je mailen naar Iris Hoogendoorn.

 

Als je geïnteresseerd bent in de activiteiten van het vaksteunpunt Nederlands dan kun je je hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.  

Vakinhoudelijke activiteiten
09-02-2023:

Cursus Beter ontleden

Hoe besteed je bij ontleden iets minder aandacht aan grammatica, maar wel op een meer effectieve manier? In vier bijeenkomsten (online en fysiek) actualiseer je je eigen kennis van ontleden en ontwikkel je een effectieve les ontleden. Lees verder →

15-02-2023:

Vakbijeenkomst: Kritisch denken bij literatuur

Je krijgt allereerst inzicht in het begrip kritisch denken en het belang van deze basisvaardigheid voor het literatuuronderwijs in de bovenbouw van havo en vwo. Daarnaast ervaar je aan de hand van de lezing en bespreking van een kort verhaal hoe de persoonlijke denkvaardigheden interpretatie en oordeelsvorming beïnvloeden en welke rol kritisch denken als academische vaardigheid in dit proces kan spelen. Lees verder →

Vakoverstijgende activiteiten

Geen berichten gevonden.

Vaksteunpunt coördinator