Nederlands

Vaksteunpunt Nederlands

Het vaksteunpunt Nederlands is inmiddels van start en begint haar nut te bewijzen. Er is nogal wat aan de hand rond dit essentiële schoolvak. Een recent gepubliceerd onderzoek van ResearchNed laat zien dat juist taalvaardigheid en studievaardigheid voorwaarden zijn voor studiesucces in het hoger onderwijs. En natuurlijk zorgt een groeiend lerarentekort voor enorm veel problemen op de scholen.

Heb je wensen of ideeën met betrekking tot nascholingen, belangrijke onderwerpen, zomerschool of excursies, laat dit dan aan Marjolijn Feddema (.m.feddema@uva.nl) weten. Zij is de coördinator van het vaksteunpunt en laat de activiteiten graag op jouw wensen aansluiten.

Een overzicht van alle activiteiten kun je in de jaarplanning vinden. Volg het vaksteunpunt Nederlands op Facebook!

Stuur een mail

Vakinhoudelijke activiteiten

Workshop Schrijfstijl en formuleren

Deze workshop geeft je concrete lessen, werkvormen en opdrachten om je leerlingen te begeleiden bij het ontwikkelen van een persoonlijke schrijfstijl. Je maakt kennis met de lessenreeks Schrijfstijl voor klas 3 en 4 havo/vwo. Lees meer →

08-04-2022:

Vakbijeenkomst Taalondersteunende examentraining

Heel goed geleerd en toch gezakt? Docenten van álle vakken kunnen hun leerlingen trainen om examenopgaven beter te lezen en antwoorden beter te formuleren! We bespreken onder meer strategieën voor het decoderen van de opgaven en formuleervaardigheden. Lees meer →

14-04-2022:

Vakbijeenkomst: Kritisch denken bij literatuur

Je krijgt allereerst inzicht in het begrip kritisch denken en het belang van deze basisvaardigheid voor het literatuuronderwijs in de bovenbouw van havo en vwo. Daarnaast ervaar je aan de hand van de lezing en bespreking van een kort verhaal hoe de persoonlijke denkvaardigheden interpretatie en oordeelsvorming beïnvloeden en welke rol kritisch denken als academische vaardigheid in dit proces kan spelen. Lees meer →

21-06-2022:

Vakbijeenkomst Computational Thinking

Weten jullie op je school nét niet genoeg over dit onderdeel van Digitale Geletterdheid om het schoolbreed in het onderwijs te verwerken? In deze bijeenkomst laten we onder andere zien hoe algoritmisch denken en omgaan met data ook al lang voorkomt in de alfa / gamma vakken. We bespreken ook wat nog extra in ons onderwijs moet worden opgenomen en hoe we dat kunnen aanpakken. Lees meer →

Vakoverstijgende activiteiten
08-04-2022:

Vakbijeenkomst Taalondersteunende examentraining

Heel goed geleerd en toch gezakt? Docenten van álle vakken kunnen hun leerlingen trainen om examenopgaven beter te lezen en antwoorden beter te formuleren! We bespreken onder meer strategieën voor het decoderen van de opgaven en formuleervaardigheden. Lees meer →

21-06-2022:

Vakbijeenkomst Computational Thinking

Weten jullie op je school nét niet genoeg over dit onderdeel van Digitale Geletterdheid om het schoolbreed in het onderwijs te verwerken? In deze bijeenkomst laten we onder andere zien hoe algoritmisch denken en omgaan met data ook al lang voorkomt in de alfa / gamma vakken. We bespreken ook wat nog extra in ons onderwijs moet worden opgenomen en hoe we dat kunnen aanpakken. Lees meer →