Nederlands

Vaksteunpunt Nederlands

Het vaksteunpunt Nederlands bestaat nu twee jaar en begint haar nut te bewijzen. Er is nogal wat aan de hand rond dit essentiële schoolvak. Een recent gepubliceerd onderzoek van ResearchNed laat zien dat juist taalvaardigheid en studievaardigheid voorwaarden zijn voor studiesucces in het hoger onderwijs. En natuurlijk zorgt een groeiend lerarentekort, ook binnen ons vak, voor enorm veel problemen op de scholen.

 

Vanuit het vaksteunpunt Nederlands willen we docenten uit het vo met elkaar in contact brengen rondom verschillende thema’s en onderwerpen, om zo een uitwisseling van ideeën en materiaal te bevorderen. Ook willen we hen via workshops, cursussen en lezingen over de laatste wetenschappelijke inzichten, gereedschap en inhoud bieden voor hun eigen lessen.

 

Uiteindelijk hopen we uiteraard via bevlogen en goed geïnformeerde docenten ook de leerlingen de liefde voor het Nederlands bij te brengen en hen enthousiast te krijgen voor de studie Nederlands.

 

Heb je wensen of ideeën met betrekking tot nascholingen, belangrijke onderwerpen, zomerschool of excursies, laat dit dan aan ons weten. Wij laten de activiteiten graag op jouw wensen aansluiten. Voor direct contact met ons kun je mailen naar Iris Hoogendoorn.

 

Als je geïnteresseerd bent in de activiteiten van het vaksteunpunt Nederlands dan kun je je hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.  

Vakinhoudelijke activiteiten

Cursus Beter ontleden

Hoe besteed je bij ontleden iets minder aandacht aan grammatica, maar wel op een meer effectieve manier? In vier bijeenkomsten (online en fysiek) actualiseer je je eigen kennis van ontleden en ontwikkel je een effectieve les ontleden. Lees verder →

Terugblik op de bijeenkomst Kritisch lezen bij literatuur

Woensdag 15 februari vond de digitale vakbijeenkomst Kritisch denken bij literatuur plaats. Gepco de Jong, docent Nederlands en Dudoc-Alfa promovendus aan de Universiteit Leiden, nam docenten Nederlands en docenten moderne vreemde talen mee in de stand van zaken bij zijn vakdidactische onderzoek. Lees verder →

06-04-2023:

Klimaatkwesties in literatuur en poëzie

Het toegenomen besef van de urgentie van klimaatproblematiek klinkt ook in de literatuur luid door. Verdiep je onder begeleiding van prof. dr Gaston Franssen in klimaatfictie en eco-poëzie. Maak met deze ervaring jouw lessen literatuur en poëzie actueel en aansprekend. Lees verder →

Vakoverstijgende activiteiten

Geen berichten gevonden.

Vaksteunpunt coördinator