Nederlands

Vaksteunpunt Nederlands

Het vaksteunpunt Nederlands bestaat nu twee jaar en begint haar nut te bewijzen. Er is nogal wat aan de hand rond dit essentiële schoolvak. Een gepubliceerd onderzoek van ResearchNed laat zien dat juist taalvaardigheid en studievaardigheid voor- waarden zijn voor studiesucces in het hoger onderwijs. En natuurlijk zorgt een groeiend lerarentekort voor enorm veel problemen op de scholen.

 

Vanuit het vaksteunpunt Nederlands willen we docenten uit het vo met elkaar in contact brengen rondom verschillende thema’s en onderwerpen, om zo een uitwisseling van ideeën en materiaal te bevorderen. Ook willen we hen via workshops, cursussen en lezingen over de laatste wetenschappelijke inzichten, gereedschap en inhoud bieden voor hun eigen lessen. Uiteindelijk hopen we uiteraard via bevlogen en goed geïnformeerde docenten ook de leerlingen de liefde voor het Nederlands bij te brengen en hen enthousiast te krijgen voor de studie Nederlands.

 

Heb je wensen of ideeën met betrekking tot nascholingen, belangrijke onderwerpen, zomerschool of excursies? Laat dit dan aan ons weten. Wij laten de activiteiten graag op jouw wensen aansluiten. Voor direct contact met ons kun je mailen naar Iris HoogendoornAls je geïnteresseerd bent in de activiteiten van het vaksteunpunt Nederlands, kun je je hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.  

Vakinhoudelijke activiteiten
19-10-2023:

Vakbijeenkomst: De kunst van het overtuigen

In deze workshop krijg je een update van de didactiek rondom schrijfvaardigheid, onder leiding van Sonja van Overmeeren, vakdidacticus Nederlands van de UvA. Daarnaast wisselen we good practices uit en gaan we aan de slag met concrete lesideeën rondom schrijfvaardigheid. Lees verder →

Vakinhoudelijke activiteiten waarvan de datum nog volgt
Vakoverstijgende activiteiten

Geen berichten gevonden.