• Doelgroep:
 • Docenten Nederlands, OB en BB
 • VakbijeenkomstenWorkshops

  Workshop Schrijfstijl en formuleren

  Deze workshop geeft je concrete lessen, werkvormen en opdrachten om je leerlingen te begeleiden bij het ontwikkelen van een persoonlijke schrijfstijl.

  Je maakt kennis met de lessenreeks Schrijfstijl voor klas 3 en 4 havo/vwo. Je gaat kijken hoe je deze lessen kunt geven (we bestuderen de achterliggende pedagogisch-didactische ontwerpprincipes) en je ontwikkelt –  als je dat wilt –  onder begeleiding nieuw lesmateriaal voor andere leerjaren of niveaus. 

  Ontvang direct bewerkbaar lesmateriaal voor 1 les en een lessenserie van 8 lessen

   

  Leerlingen leren bij de lessenreeks Schrijfstijl experimenteren met schrijfstijlstrategieën, zoals werken met ellipsen, drieslagen, intensiveerders, lange zinnen, synoniemen en omschrijvingen. Leerlingen analyseren teksten waarin deze strategieën succesvol zijn toegepast, ze bestuderen daarna de theorie over de strategieën en daarna gaan ze die zelf toepassen in korte tekstjes.

  Bij schrijfopdrachten in het voortgezet onderwijs krijgen leerlingen heel vaak te horen dat ze iets moeten doen, terwijl ze vaak niet krijgen te horen hoe ze dat kunnen aanpakken. Schrijf een pakkende inleiding; gebruik gevarieerde zinsbouw; formuleer duidelijke onderzoeksvragen. Leuk gezegd allemaal, maar de vraag is: hoe dan? Zomaar lange en korte zinnen afwisselen bijvoorbeeld, is geen goed idee. Belangrijk is dat leerlingen te weten komen bij welk type mededelingen samengestelde zinnen passen, en bij welke mededelingen juist korte zinnen passen. 

  Jeroen Steenbakkers verzorgt de workshop. Hij gaf 27 jaar Nederlands (aan het Ludgercollege in Doetinchem) en is sinds dit jaar lerarenopleider Nederlands (Hogeschool Windesheim). Verder doet hij met een lerarenbeurs (Dudoc Alfa) aan de Rijksuniversiteit Groningen promotieonderzoek naar de inhoud, didactiek en pedagogiek van schrijfstijlonderwijs.

  De inschrijving is gesloten.