• Doelgroep:
 • Docenten Nederlands bovenbouw
 • Taalkunde: meertaligheid en taaldiversiteit in de klas

  Leerlingen en docenten lijken lessen over taalkunde te waarderen, maar er is nog behoefte aan geschikt lesmateriaal (J. van Rijt, 2022). Wil jij ook meer aan de slag met taalkunde in jouw lessen? Wil je weten hoe je de thuistaal van leerlingen in de klas gebruikt? Of hoe je leerlingen helpt in te zien dat de taal die jij onderwijst onderdeel is van een taalfamilie? Kom dan naar de bijeenkomst Meertaligheid en taaldiversiteit in de bovenbouw. We komen samen om inspiratie op te doen en ervaringen uit te wisselen. 

  De bijeenkomst wordt geopend door studenten van de Master Leraar Frans en de Master Leraar Nederlands van de HvA. Voor hun opleiding ontwikkelden zij taalkundelessen. Het blijkt dat de leerlingen heel graag aan elkaar over hun thuistaal vertellen en dat de lessen bijdragen aan een positieve sfeer in de klas. Deze concrete lesideeën om meertaligheid, taalvariatie en taalverwantschap in de klas te behandelen zullen zij delen en presenteren. Na een pauze met soep en broodjes, zullen we eigen goede ervaringen uitwisselen. Heb jij een mooie lesactiviteit bedacht, goede ervaringen met een taalkundig pws, of heb je een schrijfopdracht rond een taalkundig onderwerp uitgewerkt? Neem het mee en inspireer ons! Tot slot brengen de vaksteunpuntcoördinatoren je op de hoogte van waar leerlingen terecht kunnen voor een profielwerkstuk met een taalkundig onderwerp: de uitgelezen manier om leerlingen met verschillende profielen samen een verdiepend onderzoek te laten uitvoeren!

  Taalkunde is op het moment nog niet verankerd in de eindtermen. Toch zijn er veel docenten in het land die er aandacht aan besteden. Omdat het leerlingen uitdaagt, omdat het ruimte biedt om de onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen, of omdat het leerlingen inzicht geeft in jezelf en je identiteit. Het lijkt erop dat taalkunde een plek gaat krijgen in de eindtermen van het schoolvak Nederlands.

  Bronnen:
  van Rijt, J. (2022). Taalkunde in de bovenbouw van havo en vwo; De vormgeving van een betwist vakonderdeel . Levende Talen Tijdschrift, 23(1), 36–47. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2248
  Afbeelding gegenereerd met behulp van Midjourney

  16.45 u – inloop

  17.00 u – start bijeenkomst: presentaties lesmateriaal studenten HvA met vragenronde

  18.00 u – soep en broodjes

  18.30 u – uitwisselen good practices, informatie over pws over taalkunde

  19.30 u – einde bijeenkomst

  De inschrijving is gesloten.