Nieuws

Lees hier de terugblikken en vind hier het nieuwsbriefarchief.

Terugblik Conferentie AI in het onderwijs

Vrijdag 14 juni kwamen circa 120 docenten samen voor de conferentie ‘AI in het onderwijs’, georganiseerd door AlfaGammapartners, Bètapartners en het Regius College in Schagen.

Terugblik op ‘De fysische en sociale geografie van examenregio Zuid-Amerika’

Met een opkomst van meer dan vijftig aardrijkskundedocenten, twee boeiende sprekers en een lading vol werkvormen om mee naar huis te nemen was de vakbijeenkomst op vrijdag 9 februari over Zuid-Amerika een groot succes.

Terugblik op “Week van het Economieonderwijs”

Na verrijkende lezingen over duurzaamheid en de toekomst van ons economieonderwijs eerder op de middag, volgde er een boeiende discussie. Ton Smakman (vaksteunpuntcoördinator economie en Bedrijfskunde, panellid en economiedocent) wees op de ingewikkelde wereld waarin we leven en dat leerlingen de door ons aangeleerde theorie niet in hun eigen beleving herkennen.

Terugblik op “De opkomst van China als (nieuwe) wereldmacht”

Nadat de bijeenkomst over de opkomst van China als (nieuwe) wereldmacht op donderdag 2 november jammer genoeg niet kon doorgaan vanwege noodweer, was de tweede poging op donderdag 7 december aan de VU een succes. In een goed gevulde zaal nam keynote speaker Ardi Bouwers…

Voorrondes Olympiade Nederlands

Een wedstrijd speciaal voor vijfde- en zesdejaarsleerlingen uit het voortgezet onderwijs! Laat je leerlingen hun talent testen voor de Nederlandse taal en literatuur met avontuurlijke opdrachten en puzzels.

Terugblik: Op school aan de slag met burgerschap

Aan de slag met de basisvaardigheden voor burgerschap?
Sinds enkele jaren is het wettelijk verplicht om het vak burgerschap aan te bieden, maar veel scholen zoeken nog naar de beste manier om het leergebied een blijvende en betekenisvolle plek te geven in hun onderwijs.
Een set kerndoelen voor dit leergebied is in ontwikkeling. Die biedt straks meer duidelijkheid over wat leerlingen moeten kennen, kunnen en ervaren aan het einde po en onderbouw vo.
Eind 2023 worden de conceptkerndoelen burgerschap opgeleverd en dan volgt een fase van beproeven op scholen. Na deze fase krijgen de kerndoelen een wettelijke status.

Terugblik: Impact van ChatGPT op het voortgezet onderwijs

Wat zijn de kansen en gevaren van ChatGPT? Wat kun je als leerling allemaal doen met ChatGTP? Vragen die tijdens de gezamenlijke bijeenkomst ‘Impact van ChatGPT op het voortgezet onderwijs’ van AlfaGammapartners en Bètapartners op vrijdag 23 juni aan bod kwamen. Meer dan honderd mensen, veelal…

Terugblik studiemiddag ‘Activerende didactiek voor het schoolvak godsdienst/levensbeschouwing’

Vaksteunpunt godsdienst/ levensbeschouwing organiseerde een studiemiddag rond het thema ‘Activerende didactiek’. Circa 15 docenten bogen zich samen over de vraag wat onder een dergelijke didactiek kan worden verstaan en welke vorm dit concreet kan krijgen in het eigen schoolvak.