Terugblik

Op deze pagina staan terugblikken van activiteiten die wij georganiseerd hebben.

Terugblik: Sociologische nascholingen ‘Van wij naar ik. ‘De individualisering van de samenleving’

Geïnteresseerd of wil je in de toekomst zelf een inhoudelijke verdieping geven voor docenten maatschappijleer en maatschappijwetenschappen? Neem dan contact op met Thomas Klijnstra, via t.klijnstra@uva.nl.

Terugblik: Impact van ChatGPT op het voortgezet onderwijs

Wat zijn de kansen en gevaren van ChatGPT? Wat kun je als leerling allemaal doen met ChatGTP? Vragen die tijdens de gezamenlijke bijeenkomst ‘Impact van ChatGPT op het voortgezet onderwijs’ van AlfaGammapartners en Bètapartners op vrijdag 23 juni aan bod kwamen. Meer dan honderd mensen, veelal…

Terugblik studiemiddag ‘Activerende didactiek voor het schoolvak godsdienst/levensbeschouwing’

Vaksteunpunt godsdienst/ levensbeschouwing organiseerde een studiemiddag rond het thema ‘Activerende didactiek’. Circa 15 docenten bogen zich samen over de vraag wat onder een dergelijke didactiek kan worden verstaan en welke vorm dit concreet kan krijgen in het eigen schoolvak.

Terugblik Leesclub Confrontaties

Op 22 mei verzamelden 4 groepen leerlingen van 3 verschillende scholen zich in de Universiteitsbibliotheek van de UvA. Vooraf lazen ze de bekroonde debuutroman Confrontaties van Simone Atangana Bekono .

Terugblik Brainstormsessie 13 april

Donderdag 13 april vond de eerste bijeenkomst vanuit het Vaksteunpunt Klassieke Talen online plaats. In deze brainstormsessie kwamen we met een groepje enthousiaste en geïnteresseerde docenten bij elkaar. We hebben de wensen en behoeften van docenten Grieks en Latijn verkend: wat is er landelijk al aan scholing, waar lopen we tegenaan in de schoolpraktijk, wat voor activiteiten zouden zinvol en inspirerend zijn voor ons?

Terugblik op Geowerkvormen in de praktijk

Terugblik vakbijeenkomst ‘Geowerkvormen in de praktijk’ – Vrijdag 24 maart UvA Met ruim veertig deelnemers was het op vrijdag 24 maart een drukbezochte vakbijeenkomst op de Universiteit van Amsterdam (UvA). De bijeenkomst stond in het teken van de ‘Geowerkvormen’ bundel, uitgebracht door de Interfacultaire Lerarenopleiding (ILO) van…

Terugblik op Gevoelige onderwerpen in de les

Op 9 maart verzamelde een grote groep enthousiaste ondergesneeuwde Alfa- en Gammadocenten zich in het P.C.Hoofthuis voor de bijeenkomst “Gevoelige onderwerpen in de les”.   Geerte Savenije, onderzoeker en lerarenopleider beet het spits plenair af met een vakoverstijgende keynote over de vraag hoe we kunnen definiëren…

Terugblik op PLG redeneren

Maandag 23 januari was de eerste bijeenkomst (van in totaal drie) van de professionele leergemeenschap over de ontwikkeling van lesmateriaal rondom het sociaalwetenschappelijk redeneren van leerlingen over maatschappelijke problemen.

Terugblik op de vakbijeenkomst meertaligheid en taaldiversiteit in de klas

De vakbijeenkomst meertaligheid en taaldiversiteit in de klas sloot daar naadloos op aan. In deze bijeenkomst deelden studenten van de HvA het door hen ontwikkelde en beproefde lesmateriaal waarin taalfamilies onderwerp van de les waren.

Terugblik op de vakbijeenkomst ArGis binnen en buiten de klas

De vakbijeenkomst op donderdag 16 februari stond geheel in het teken van Geografische Informatie Systemen (GIS). Els Veldhuizen (UvA) trapte af met een korte presentatie over de “regiomonitor”, een door de UvA gemaakte GIS toepassing die ruimtelijke concentraties zoals vergrijzing, inbraken en gezinsgrootte op (zeer) lokale schaal in de gemeente Amsterdam weergeeft en door beleidsmedewerkers, hulpdiensten en wetenschappers wordt gebruikt.

Terugblik op de vakbijeenkomst de nieuwe omgevingsvisie

Tijdens deze vakbijeenkomst stond de ‘renaissance van de ruimtelijke ordening’ centraal. Na een korte introductie nam universitair docent Jannes Willems ons mee in een geanimeerd verhaal over de ontwikkelingen van de ruimtelijke ordening in Nederland.

Terugblik op de bijeenkomst het gedrag van rivieren

Op 15 december hebben we met ruim 20 aardrijkskunde docenten kunnen genieten van de informatieve en geanimeerde lezing van gerenommeerd geowetenschapper Maarten Kleinhans (UU). Aan de hand van mooie visuele ondersteuning heeft hij ons meer verteld over het ontstaan van verschillende delta’s op aarde en dat de ontwikkeling van het soort delta sterk samenhangt met de hoeveelheid en het type sediment dat wordt vervoerd door de rivier die de delta vormt.

Terugblik op de bijeenkomst Kritisch lezen bij literatuur

Woensdag 15 februari vond de digitale vakbijeenkomst Kritisch denken bij literatuur plaats. Gepco de Jong, docent Nederlands en Dudoc-Alfa promovendus aan de Universiteit Leiden, nam docenten Nederlands en docenten moderne vreemde talen mee in de stand van zaken bij zijn vakdidactische onderzoek.

Terugblik op de vakbijeenkomst MVT gespreksvaardigheid

Complete stilte, geconcentreerde gezichten, hyperfocus en af en toe opeens een schaterlach. Een theatervoorstelling? Een toets? Een grappige film? Nee, dit was wat er gebeurde bij het uitvoeren van een chattaak tijdens de Vakbijeenkomst MVT over Gespreksvaardigheid op donderdag 16 februari in de Filosofenhof op de VU.

Terugblik op de vakbijeenkomst Lesmateriaal historische context Duitsland in Europa

De eerste bijeenkomst van het vaknetwerk geschiedenis van AlfaGammapartners was een succes kunnen we wel zeggen! Het doel van de avond was het uitwisselen van lesmateriaal over de historische context Duitsland waarbij er ook aandacht was voor differentiatie

Terugblik op de studiedag Chinese Filosofie

Afgelopen vrijdag 16 december was de eerste studiedag voor docenten van Filosofie Oost West, georganiseerd samen met het vaksteunpunt filosofie van de AlfaGammapartners. Twaalf  filosofiedocenten bogen zich, onder leiding van expert Dianne Sommers, over de leer van de Dao, de weg. “Over de Dao valt...

Terugblik brainstormsessie vaksteunpunt maatschappijleer en -wetenschappen

Op 21 november was de eerste bijeenkomst van het vaksteunpunt maatschappijleer en maatschappijwetenschappen. De twaalf aanwezige docenten van verschillende scholen uit de regio dachten mee over de inhoudelijke en praktische invulling van de toekomstige bijeenkomsten van dit steunpunt. We hebben het gehad over onderwerpen en...

Terugblik Workshop Schrijfstijl en Formuleren

Twaalf docenten Nederlands van zes verschillende scholen uit de regio hebben deelgenomen aan de workshop Schrijfstijl en formuleren. Jeroen Steenbakkers deelde op het Vechtstede College in Weesp de kennis die hij tijdens zijn promotieonderzoek en carrière als docent opdeed. Wat in de methodes wordt aangeboden...

Terugblik Communicatief taalonderwijs: Taakgericht werken

Een communicatieve start! Op maandag 21 november trapte het vaksteunpunt Moderne Vreemde Talen af met een eerste bijeenkomst voor MVT-docenten met als thema “Communicatief taalonderwijs”. Ondanks de barre weersomstandigheden en de wedstrijd Senegal – Nederlands en de Kohnstammlezing was een enthousiaste groep docenten Frans, Duits...

Terugblik op brainstormsessie vaknetwerk geschiedenis

Brainstormsessie vaknetwerk geschiedenis Eind september vond er een brainstormsessie plaats om ideeën en wensen van docenten te verzamelen voor de invulling van dit nieuwe vaknetwerk. Collega’s van verschillende scholen uit de regio hebben op verschillende thema’s meegedacht met als kernvraag: wat maakt dat jij naar...