• Doelgroep:
 • Docenten Nederlands en moderne vreemde talen
 • Vakbijeenkomsten

  Vakbijeenkomst: Kritisch denken bij literatuur

  De workshop ‘kritisch denken bij literatuur’ geeft allereerst inzicht in het begrip kritisch denken en het belang van deze basisvaardigheid voor het literatuuronderwijs in de bovenbouw van havo en vwo. Daarnaast kunnen deelnemers aan de hand van de lezing en bespreking van een kort verhaal ervaren hoe het persoonlijke referentiekader van de lezer interpretatie en oordeelsvorming beïnvloedt en welke rol kritisch denken als academische vaardigheid in dit proces kan spelen.

  “Moet ik leven als een kamerplant? (…) En dan veranderen in een broedkip zoals alle vrouwen om mij heen?” (Lale Gül – Ik ga leven)

  “Terwijl de man vanachter het hek naar ons staarde, lagen de munten fonkelend aan zijn voeten. Ik wilde niet dat hij ze opraapte. Ik weet nog dat ik dat heel belangrijk vond. Dat hij ze niet opraapte.” (Simone Atangana – Confrontaties)

  De leerling die bovenstaande citaten leest, formuleert direct een oordeel, iets wat voortkomt uit de manier waarop de mens denkt: in eerste instantie instinctief, primair. Pas daarna treedt het veel complexere reflectieve denken in werking (Kahneman, 2011). Door de academische vaardigheid kritisch denken in de les in te zetten, kan de docent de leerling dieper laten nadenken over zijn eigen oordeel en de betekenis van een literair werk.

  Docent

  Gepco de Jong is docent Nederlands aan het Sint Oduphuslyceum. Daarnaast promoveert hij met een lerarenbeurs (Dudoc Alfa) aan de Universiteit Leiden en Tilburg University. Hij doet onderzoek naar kritisch denken als innovatief concept bij literatuuronderwijs.

  De workshop is geschikt voor docenten Nederlands en moderne vreemde talen.

  De inschrijving is gesloten.