Aardrijkskunde

Vaksteunpunt Aardrijkskunde

Vaksteunpuntcoördinatoren Joris Zijlema en Marjolijn Kruijt organiseren activiteiten over onderwerpen uit de fysische en de sociale geografie. Hiermee wordt een goede mix aangeboden voor zowel ‘verhalen vertellen’ als de leerling zelf laten ontdekken met interessante opdrachten (eventueel in GIS), practica en veldwerk.
Wensen en vragen? Stuur een mail naar Joris en/of Marjolijn! Een overzicht van álle activiteiten vind je in de jaarplanning.

 

Altijd op de hoogte?
Geïnteresseerd in de activiteiten van het vaksteunpunt Aardrijkskunde? Meld u hier aan voor onze vakmailing. 

 

Volg het Vaksteunpunt Aardrijkskunde op Facebook

Vakinhoudelijke activiteiten
16-05-2024:

Geowerkvormen 2.0 en de interactieve watercyclus

Wegens succes, herhalen we deze nascholing. Voor iedereen die fysische geografie voor leerlingen tastbaar en leuk wil maken, bieden we opnieuw een werkvormen carousel aan onder begeleiding van de lerarenopleiders van de UVA en enkele oud LIO’s. Lees meer →

13-06-2024:

De rol van veen in klimaatverandering

Welke rol speelt ons veen in de klimaatverandering? En welke rol zou het veen kunnen spelen in tegengaan van klimaatverandering? Tijdens de excursie gaan we verder in op de praktische kant; wat wordt er gemeten en hoe doet men dat? En wat voor excursie zou je hier met je eigen leerlingen kunnen doen? Lees meer →

Vakinhoudelijke activiteiten waarvan de datum nog volgt

Geen berichten gevonden.

Vakoverstijgende activiteiten

Conceptueel modelleren

Systeemdenken is een belangrijke vaardigheid voor het begrijpen en oplossen van complexe problemen (klimaat, voedselvoorziening, natuurbeheer, recessie, etc.). Met behulp van Dynalearn kunnen leerlingen actief werken aan hun conceptuele begripsontwikkeling van systemen door het maken van kwalitatieve computermodellen. Lees meer →

16-06-2022:

Vakbijeenkomst Energietransitie in versnelling

De energietransitie wordt door de Oekraïense oorlog versneld, maar kan en wil iedereen wel meedoen? Twee energie-economen bespreken met ons de feiten en voorspellingen, aansluitend gaan we in op interessant materiaal voor je lessen. Lees meer →

14-06-2024:

AI in het onderwijs

Op vrijdag 14 juni, van 15.00 tot 19.30 uur, organiseren AlfaGammapartners en Bètapartners op het Regius College in Schagen een conferentie over AI in het onderwijs, met bijzondere aandacht voor ChatGPT. Het doel is te leren hoe AI werkt en gebruikt kan worden in de les, waarbij er veel ruimte is voor onderlinge uitwisseling van best practices. Lees meer →

VOORGAANDE ACTIVITEITEN

Vaksteunpunt-
coördinatoren