Samenwerkingspartners

Het werkdomein van AlfaGammapartners is de regio Noord-Holland en Flevoland. Binnen deze regio werken we samen met verschillende partijen.

Bètapartners
Bètapartners is een netwerk waarin de bètafaculteiten van de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, circa 45 vo-scholen, bedrijven en maatschappelijke instellingen sinds 2004 samenwerken aan goed, actueel en inspirerend bètaonderwijs in de regio Amsterdam, Noord-Holland en Flevoland.
Bètapartners is het zusternetwerk van AlfaGammapartners waar we nauw mee samenwerken. 

 

Regionale VO-HO netwerken
Verspreid over Nederland werken 28 universiteiten en hogescholen, ruim 360 havo/vwo-scholen, het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en de eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen samen in tien regionale VO-HO netwerken. AlfaGammapartners is onderdeel van het netwerk.

 

OPeRA
OPeRA is een samenwerking tussen vier hoger onderwijsinstellingen (Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland, Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit Amsterdam) en ruim honderd scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Noord-Holland en Flevoland. AlfaGammapartners is als deelnetwerk betrokken bij OPeRA.


Pre-University College van de Vrije Universiteit Amsterdam

Het Pre-University College is een netwerk van ruim vijftig vo-scholen en de Vrije Universiteit van Amsterdam om het aansluitingsonderwijs vo-wo vorm te geven. Het netwerk bereidt leerlingen voor op de overstap van het vwo naar de universiteit.

 

Scholen.uva.nl
Op deze website wordt onder meer het leerlingenaanbod van de Universiteit van Amsterdam  ontsloten. Het is ook de thuisbasis van het decanennetwerk van de Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam.

 

Expertisecentrum LOB
Ondersteunt vmbo-, havo-, vwo-, mbo- en hbo-scholen bij het versterken van de loopbaanontwikkeling, -oriëntatie en -(studie)begeleiding van jongeren.U-talent en Onderwijsnetwerk Zuid Holland zijn buurnetwerken met een vergelijkbare missie waarmee AlfaGammapartners zoveel mogelijk activiteiten deelt.