Disclaimer

AlfaGammapartners betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. AlfaGammapartners aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Het auteursrecht op deze website berust bij AlfaGammapartners of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan AlfaGammapartners. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door AlfaGammapartners.

  • Altijd op de hoogte blijven?

    Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten en relevante ontwikkelen in je vakgebied? Meld je dan nu aan voor onze mailinglist