Vakoverstijgende activiteiten

Vakoverstijgend

In deze rubriek vind je een overzicht van alle activiteiten die voor meer dan één vak interessant zijn. Onderwerpen kunnen bijvoorbeeld zijn: Literatuur, Burgerschap, Digitale geletterdheid of AI in onderwijs. In een aantal gevallen organiseren we deze activiteiten samen met Bètapartners.

 

Bij onze activiteiten staat kennis- en materiaaluitwisseling centraal: we brengen de theoretische kennis van de Amsterdamse universiteiten samen met de vakdidactische kennis van de lerarenopleidingen van de UvA, VU en HvA en de praktijkkennis van de docenten.

 

De activiteitenlijst wordt door alle vaksteunpuntcoördinatoren samen opgesteld. Mis je iets? Je kunt ook zelf suggesties doen voor onderwerpen die voor jou belangrijk zijn door een mail te sturen aan bureau@alfagammapartners.nl .

 

Vakoverstijgende activiteiten

Conceptueel modelleren

Systeemdenken is een belangrijke vaardigheid voor het begrijpen en oplossen van complexe problemen (klimaat, voedselvoorziening, natuurbeheer, recessie, etc.). Met behulp van Dynalearn kunnen leerlingen actief werken aan hun conceptuele begripsontwikkeling van systemen door het maken van kwalitatieve computermodellen. Lees verder →

test jeroen

Hier allerlei woorden kijken of het afgebroken wordt Hier allerlei woorden kijken of het afgebroken wordt Hier allerlei woorden kijken of het afgebroken wordt Hier allerlei woorden kijken of het afgebroken wordt Hier allerlei woorden kijken of het afgebroken wordt Hier allerlei woorden kijken of... Lees verder →