Terugblik op Gevoelige onderwerpen in de les

Op 9 maart verzamelde een grote groep enthousiaste ondergesneeuwde Alfa- en Gammadocenten zich in het P.C.Hoofthuis voor de bijeenkomst “Gevoelige onderwerpen in de les”.  

Geerte Savenije, onderzoeker en lerarenopleider beet het spits plenair af met een vakoverstijgende keynote over de vraag hoe we kunnen definiëren en hoe we met gevoelige onderwerpen om moeten gaan in de les.  

De Oempaloempa’s bleken mooi te illustreren hoe lastig het is om te bepalen waarom een onderwerp gevoelig is en voor wie precies. Als Roald Dahl deze wezentjes zelf al ‘onbedoeld racistisch’ noemde en ze tijdens zijn leven nog van huidskleur deed veranderen, kunnen we dan nu zomaar stellen dat je het werk van Dahl niet mag veranderen? In deze inleiding ging zij in op vragen als “Hoe gaan docenten om met gevoelige onderwerpen, wat zouden leerlingen graag willen en welke keuzes heb je als docent als zich in je les onverwachts een gevoelig onderwerp voordoet?”.  

Onderzoekspresentaties 

Na deze introductie verzamelden alle aanwezigen zich rondom drie onderzoeksposters. Thomas Klijnstra presenteerde een poster over het onderzoek Sociaalwetenschappelijk redeneren over maatschappelijke problemen. Gijs van Gaans onderzoekt de zingevende functie van historische narratieven en Stephan Venmans onderzoekt bij geschiedenis hoe we kritisch denken over controverses kunnen bevorderen bij leerlingen. 

Vakoverstijgende bijeenkomsten 

We vervolgden het programma in twee groepen. De ene groep ging een les ontwikkelen op basis van een format dat Bregje Prent ontwikkelt voor het voeren van onderwijsleergesprekken over gevoelige onderwerpen. De andere groep kreeg uitleg over verschillende werkvormen om (vaak gevoelige) actualiteit te integreren in de vaklessen. 

Vakbijeenkomsten 

Na een pauze voor het avondeten werd de bijeenkomst nog afgerond in workshops met vakgenoten waarin concrete werkvormen werden uitgeprobeerd en waar vakspecifieke zorgen en vragen besproken konden worden.  

Wellicht kunnen de verschillende bijdragen een inspiratie zijn voor alle aanwezigen om gevoelige onderwerpen een plek te geven in hun vaklessen. Door er met vakspecifieke vragen naar te kijken kunnen we leerlingen meer inzicht geven in wat er nu eigenlijk zo gevoelig is en hebben hopelijk docenten ook het gereedschap om te praten over onderwerpen die hen op het eerste gezicht gevoelig kunnen lijken. 

Heeft u deze vakoverstijgende bijeenkomst gemist? Geen nood, houd onze agenda in de gaten voor nieuwe activiteiten!