Klassieke Talen

Vaksteunpunt Klassieke Talen

Kennis van de klassieke talen en cultuur maakt het leven mooier: daar ben ik stellig van overtuigd. Een brein wordt blij als het verbanden kan leggen, patronen kan ontdekken. De klassieke talen bieden een handvat om de wereld en de mensen om ons heen beter te begrijpen. Van het herkennen van mythologische verwijzingen en etymologische verbanden tot filosofische inzichten in menselijk handelen – en nog veel meer. Naast het analytisch vermogen en puzzeldrang van leerlingen, wordt ook een gevoel voor taal en poëzie aangesproken en ontwikkeld. Vakken waarbij taal, mythe, kunst, geschiedenis, filosofie, religie en nog veel meer samenkomen: wat een genoegen is het om daarmee bezig te zijn. Wensen en/of vragen? Stuur een e-mail.

Vaksteunpunt-
coördinatoren

Vakinhoudelijke activiteiten klassieke talen
12-10-2023:

Leesgroep Plato

In een aantal bijeenkomsten bespreken we samen het examenpensum Grieks 23-24, dat een selectie biedt uit teksten van Plato. Lees verder →

03-11-2023:

Livius en Plato: werksessies examenvragen

we beginnen met een algemeen deel: hoe maak je gebalanceerd SE? Daarna gaan we in kleine groepjes aan de slag: ieder groepje maakt een aantal examenvragen bij een eigen passage. De opbrengst wisselen we uit, zodat ieder met een verzameling aan vragen naar huis gaat. Lees verder →

01-12-2023:

SAVE THE MONTH december: Vakbijeenkomst taalvaardigheid

Deze bijeenkomst richt zich op het vergroten van de vertaalvaardigheid van leerlingen. De precieze invulling volgt, maar kan bestaan uit het aanleren van woordenboekstrategieën, de meerwaarde van actief Latijn / Latijn lezen van links naar rechts: hoe doe je dat? of een kennismaking met een scala aan werkvormen om Klassieke teksten op een andere manier aan te bieden dan het klassieke vertalen. Lees verder →

Vakinhoudelijke activiteiten waarvan de datum nog volgt

Ideeën?

Welke thema’s wil jij graag tijdens een vakbijeenkomst bespreken? Hoe moeten de vakbijeenkomsten er praktisch uitzien en aan welk (les)materiaal heb jij behoefte? Lees verder →

Vakoverstijgende activiteiten klassieke talen

Geen berichten gevonden.