Klassieke Talen

Vaksteunpunt Klassieke Talen

Kennis van de klassieke talen en cultuur maakt het leven mooier: daar ben ik stellig van overtuigd. Een brein wordt blij als het verbanden kan leggen, patronen kan ontdekken. De klassieke talen bieden een handvat om de wereld en de mensen om ons heen beter te begrijpen. Van het herkennen van mythologische verwijzingen en etymologische verbanden tot filosofische inzichten in menselijk handelen – en nog veel meer. Naast het analytisch vermogen en puzzeldrang van leerlingen, wordt ook een gevoel voor taal en poëzie aangesproken en ontwikkeld. Vakken waarbij taal, mythe, kunst, geschiedenis, filosofie, religie en nog veel meer samenkomen: wat een genoegen is het om daarmee bezig te zijn.

 

Stuur een mail

Vaksteunpunt
coördinatoren

Vakinhoudelijke activiteiten klassieke talen
Vakoverstijgende activiteiten klassieke talen

Geen berichten gevonden.