Klassieke Talen

Vaksteunpunt Klassieke Talen

Kennis van de klassieke talen en cultuur maakt het leven mooier: daar ben ik stellig

van overtuigd. Een brein wordt blij als het verbanden kan leggen, patronen kan ontdekken. De klassieke talen bieden een handvat om de wereld en de mensen om ons heen beter te begrijpen. Van het herkennen van mythologische verwijzingen en etymologische verbanden tot filosofische inzichten in menselijk handelen – en nog veel meer. Naast het analytisch vermogen en puzzeldrang van leerlingen, wordt ook een gevoel voor taal en poëzie aangesproken en ontwikkeld. Vakken waarbij taal, mythe, kunst, geschiedenis, filosofie, religie en nog veel meer samenkomen: wat een genoegen is het om daarmee bezig te zijn. Wensen en/of vragen? Stuur een e-mail naar klassieketalen@alfagammapartners.nl.

 

Altijd op de hoogte?
Geïnteresseerd in de activiteiten van het vaksteunpunt Klassieke Talen? Meld je hier aan voor onze vakmailing. 

 

Volg het Vaksteunpunt Klassieke Taken op LinkedIn

Vakinhoudelijke activiteiten klassieke talen
12-08-2024:

Zomerschool Klassieken

De UvA en de VU organiseren van 12 t/m 16 augustus 2024, in samenwerking met het vaksteunpunt Klassieke Talen van AlfaGammapartners, weer met veel plezier een nieuwe Zomerschool Klassieke talen. De Zomerschool is bedoeld voor scholieren, studenten, docenten en alle anderen met een meer dan gemiddelde interesse in Grieks en Latijn. Lees verder →

Vakinhoudelijke activiteiten waarvan de datum nog volgt

Ideeën?

Welke thema’s wil jij graag tijdens een vakbijeenkomst bespreken? Hoe moeten de vakbijeenkomsten er praktisch uitzien en aan welk (les)materiaal heb jij behoefte? Lees verder →

Vakoverstijgende activiteiten klassieke talen

VOORGAANDE ACTIVITEITEN