Geschiedenis

Vaksteunpunt Geschiedenis

In dit vaknetwerk worden professionaliseringsactiviteiten georganiseerd voor docenten geschiedenis. We werken aan het versterken van de contacten tussen het voortgezet onderwijs en de faculteiten geschiedenis van de UvA en de VU, door in bijeenkomsten een vertaalslag te maken vanuit actuele wetenschappelijke kennis naar de geschiedenislessen in het voortgezet onderwijs. Het gaat hierbij zowel om de nieuwste historische inzichten als om inzichten vanuit lopend vakdidactisch onderzoek. Tegelijkertijd werken we ook aan het versterken van de contacten tussen docenten van verschillende scholen, gericht op het uitwisselen van ideeën en materiaal. Je kunt vragen of ideeën over nascholing, professionalisering en netwerkactiviteiten mailen naar Maartje van der Eem (eem@hethwc.nl) of Geerte Savenije (G.M.Savenije@uva.nl). Een overzicht van onze activiteiten vind je hieronder. Dit overzicht zal regelmatig worden aangevuld. Als je geïnteresseerd bent in de activiteiten van het vaknetwerk dan kun je je hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Vakinhoudelijke activiteiten
09-06-2023:

Vakbijeenkomst in het Scheepvaartmuseum: perspectieven op (de)kolonisatie

In deze bijeenkomst laten we ons inspireren in het Scheepvaartmuseum. Inhoudelijk gaan we aan de slag met het thema (de)kolonisatie en bespreken we ‘op zaal’ de keuzes die je kunt maken in de presentatie van dit verleden. Daarnaast maken we de vertaling naar hoe je als docent met leerlingen aan de slag kunt met dit thema. We sluiten af met een borrel. Lees meer →

Vakoverstijgende activiteiten

Geen berichten gevonden.

Vaksteunpunt
coördinatoren