Geschiedenis

Vaksteunpunt Geschiedenis

In dit vaknetwerk worden professionaliseringsactiviteiten georganiseerd voor docenten geschiedenis. We werken aan het versterken van de contacten tussen het voortgezet onderwijs en de faculteiten geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam, door in bijeenkomsten een vertaalslag te maken vanuit actuele wetenschappelijke kennis naar de geschiedenislessen in het voortgezet onderwijs. Het gaat hierbij zowel om de nieuwste historische inzichten als om inzichten vanuit lopend vakdidactisch onderzoek. Tegelijkertijd werken we ook aan het versterken van de contacten tussen docenten van verschillende scholen, gericht op het uitwisselen van ideeën en materiaal. Heb je vragen of ideeën over nascholing, professionalisering en netwerkactiviteiten? Stuur een e-mail naar Maartje van der Eem of Geerte Savenije.

Een overzicht van onze activiteiten vind je hieronder. Dit overzicht wordt regelmatig aangevuld. Als je geïnteresseerd bent in de activiteiten van het vaknetwerk, meld je dan hier aan voor onze nieuwsbrief.

Vakinhoudelijke activiteiten
12-10-2023:

Lesmateriaal context China

Vakdidacticus Janneke Riksen (VU) deelt het door haar ontwikkeld lesmateriaal bij het boek “Selma” en Sanne Albers (Hogeschool Rotterdam) laat aan de hand van fragmenten uit Chinese schoolboeken de ideologische veranderingen in China vanaf 1949 zien. Ook vragen we ook de deelnemers om materiaal over China mee te nemen en met elkaar te delen. Lees meer →

23-11-2023:

“Mijn brein kraakt”. Leerlingen kritisch om leren gaan met bronnen

Het kunnen beoordelen van de betrouwbaarheid van informatie is een belangrijke, maar ook een complexe vaardigheid. In vier bijeenkomsten, 23 november, 25 januari, 28 maart en 6 juni, word je bijgepraat over vakdidactisch onderzoek naar deze vaardigheid en ga je aan de hand van beproefde ontwerpprincipes eigen lesmateriaal ontwerpen en uitproberen in de klas. Lees meer →

07-03-2024:

De perfecte toetsvraag in samenwerking met Cito

We bespreken meegebrachte cases van lastige vragen en gaan samen aan de slag met het maken van vragen. Nu er besloten is om met een “Kenmerkende Aspecten Binas” te gaan werken, zullen we daar uiteraard ook bij stil staan: wat betekent dat voor je toetsing? Lees meer →

18-04-2024:

Middagje ouderwets luisteren

Deze namiddag in de drukke voorjaarsweken zetten we de stoelen in theateropstelling om ouderwets te luisteren naar drie expertlezingen van historici van de UvA. Neem je collega’s en enthousiaste leerlingen mee en laat je in drie lezingen up-to-date brengen over de nieuwste inzichten uit historische onderzoek. Lees meer →

Vakinhoudelijke activiteiten waarvan de datum nog volgt

Geen berichten gevonden.

Vakoverstijgende activiteiten

Geen berichten gevonden.

Vaksteunpunt-
coördinatoren