Geschiedenis

Vaksteunpunt Geschiedenis

In dit vaknetwerk worden professionaliseringsactiviteiten georganiseerd voor docenten geschiedenis. We werken aan het versterken van de contacten tussen het voortgezet onderwijs en de faculteiten geschiedenis van de UvA en de VU, door in bijeenkomsten een vertaalslag te maken vanuit actuele wetenschappelijke kennis naar de geschiedenislessen in het voortgezet onderwijs. Het gaat hierbij zowel om de nieuwste historische inzichten als om inzichten vanuit lopend vakdidactisch onderzoek. Tegelijkertijd werken we ook aan het versterken van de contacten tussen docenten van verschillende scholen, gericht op het uitwisselen van ideeën en materiaal. Je kunt vragen of ideeën over nascholing, professionalisering en netwerkactiviteiten mailen naar Maartje van der Eem (eem@hethwc.nl) of Geerte Savenije (G.M.Savenije@uva.nl). Een overzicht van onze activiteiten vind je hieronder. Dit overzicht zal regelmatig worden aangevuld. Als je geïnteresseerd bent in de activiteiten van het vaknetwerk dan kun je je hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Vakinhoudelijke activiteiten
16-12-2022:

Studiedag Chinese Filosofie

Met deze studiedag geven wij gehoor aan de roep om meer diversiteit aan te brengen in ons curriculum. Een van de twee grote filosofische tradities uit de Chinese filosofie zal centraal staan, namelijk het Taoïsme. Een filosofie met een geheel eigen geschiedenis en dynamiek maar waar vanuit tegelijkertijd tal van interessante dwarsverbanden te maken zijn met de (antieke) westerse filosofie. Lees meer →

09-03-2023:

VB Gevoelige onderwerpen in de klas

Op donderdag 9 maart organiseren de gammanetwerken een gezamenlijke middag en avond over het thema ‘gevoelige onderwerpen in de klas’ (alfa-en bètadocenten zijn ook van harte welkom). Lees meer →

Vakoverstijgende activiteiten
09-03-2023:

VB Gevoelige onderwerpen in de klas

Op donderdag 9 maart organiseren de gammanetwerken een gezamenlijke middag en avond over het thema ‘gevoelige onderwerpen in de klas’ (alfa-en bètadocenten zijn ook van harte welkom). Lees meer →

Vaksteunpunt
coördinatoren