Geschiedenis

Vaksteunpunt Geschiedenis

In dit vaknetwerk worden professionaliseringsactiviteiten georganiseerd voor docenten geschiedenis. We werken aan het versterken van de contacten tussen het voortgezet onderwijs en de faculteiten geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam, door in bijeenkomsten een vertaalslag te maken vanuit actuele wetenschappelijke kennis naar de geschiedenislessen in het voortgezet onderwijs. Het gaat hierbij zowel om de nieuwste historische inzichten als om inzichten vanuit lopend vakdidactisch onderzoek. Tegelijkertijd werken we ook aan het versterken van de contacten tussen docenten van verschillende scholen, gericht op het uitwisselen van ideeën en materiaal.

 

Heb je vragen of ideeën over nascholing, professionalisering en netwerkactiviteiten? Stuur een e-mail naar Maartje van der Eem of Geerte Savenije. Een overzicht van onze activiteiten vind je hieronder. Dit overzicht wordt regelmatig aangevuld.

 

Altijd op de hoogte?
Geïnteresseerd in de activiteiten van het vaksteunpunt Geschiedenis? Meld u hier aan voor onze vakmailing. 

Vakinhoudelijke activiteiten
07-03-2024:

De perfecte toetsvraag in samenwerking met Cito

We bespreken meegebrachte cases van lastige vragen en gaan samen aan de slag met het maken van vragen. Nu er besloten is om met een “Kenmerkende Aspecten Binas” te gaan werken, zullen we daar uiteraard ook bij stil staan: wat betekent dat voor je toetsing? Lees meer →

18-04-2024:

Middagje ouderwets luisteren

Deze namiddag in de drukke voorjaarsweken zetten we de stoelen in theateropstelling om ouderwets te luisteren naar drie expertlezingen van historici van de UvA. Neem je collega’s en enthousiaste leerlingen mee en laat je in drie lezingen up-to-date brengen over de nieuwste inzichten uit historische onderzoek. Lees meer →

Vakinhoudelijke activiteiten waarvan de datum nog volgt

“Mijn brein kraakt”. Leerlingen kritisch om leren gaan met bronnen

Het kunnen beoordelen van de betrouwbaarheid van informatie is een belangrijke, maar ook een complexe vaardigheid. In vier bijeenkomsten, 23 november, 25 januari, 28 maart en 6 juni, word je bijgepraat over vakdidactisch onderzoek naar deze vaardigheid en ga je aan de hand van beproefde ontwerpprincipes eigen lesmateriaal ontwerpen en uitproberen in de klas. Lees meer →

Vakoverstijgende activiteiten
14-03-2024:

Hoogbegaafdheid in de klas

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor hoogbegaafdheid in de klas. Maar wat is hoogbegaafdheid eigenlijk? Hoe herken je de signalen? Wat betekent dit voor jouw vaardigheden als docent? Wat kun je bereiken met je didactiek? Lees meer →

Vaksteunpunt-
coördinatoren