Geschiedenis

Vaksteunpunt Geschiedenis

In dit vaknetwerk worden professionaliseringsactiviteiten georganiseerd voor docenten

geschiedenis. We werken aan het versterken van de contacten tussen het voortgezet onderwijs en de faculteiten geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam, door in bijeenkomsten een vertaalslag te maken vanuit actuele wetenschappelijke kennis naar de geschiedenislessen in het voortgezet onderwijs. Het gaat hierbij zowel om de nieuwste historische inzichten als om inzichten vanuit lopend vakdidactisch onderzoek. Tegelijkertijd werken we ook aan het versterken van de contacten tussen docenten van verschillende scholen, gericht op het uitwisselen van ideeën en materiaal.

 

Heb je vragen of ideeën over nascholing, professionalisering en netwerkactiviteiten?

Stuur een e-mail naar geschiedenis@alfagammapartners.nl. Een overzicht van onze activiteiten vind je hieronder. Dit overzicht wordt regelmatig aangevuld.

 

Altijd op de hoogte?
Geïnteresseerd in de activiteiten van het vaksteunpunt Geschiedenis? Meld je hier aan voor onze vakmailing. 

 

Volg het Vaksteunpunt Geschiedenis op LinkedIn

Vakinhoudelijke activiteiten
Vakinhoudelijke activiteiten waarvan de datum nog volgt

“Mijn brein kraakt”. Leerlingen kritisch om leren gaan met bronnen

Het kunnen beoordelen van de betrouwbaarheid van informatie is een belangrijke, maar ook een complexe vaardigheid. In vier bijeenkomsten, 23 november, 25 januari, 28 maart en 6 juni, word je bijgepraat over vakdidactisch onderzoek naar deze vaardigheid en ga je aan de hand van beproefde ontwerpprincipes eigen lesmateriaal ontwerpen en uitproberen in de klas. Lees meer →

Vakoverstijgende activiteiten

VOORGAANDE ACTIVITEITEN