Godsdienst en levensbeschouwing

Vaksteunpunt Godsdienst en Levensbeschouwing

Het vaksteunpunt godsdienst en levensbeschouwing biedt professionaliseringsactiviteiten

voor leraren die zich bezighouden met levensbeschouwing. Dat kan zijn in de vorm van een traditioneel schoolvak als ‘godsdienst’, maar ook nieuwe vakken als ‘LEF’ of ‘Global Learning’. Daartoe ontwikkelt het steunpunt een afwisselend aanbod van activiteiten, zoals nascholingen, een professionele leergemeenschap en netwerkbijeenkomsten. In deze activiteiten streven de vakdidactici Jochem Quartel en Gijs van Gaans naar meer samenwerking tussen het voortgezet onderwijs en faculteiten religiewetenschappen en theologie. Mede door deze samenwerking willen ze leraren gemakkelijker toegang geven

tot actuele wetenschappelijke kennis op het gebied van religie en levensbeschouwing. Daarbij staat de didactische vertaalslag naar de dagelijkse schoolpraktijk centraal.

 

Heb je vragen of ideeën over nascholing, professionalisering en netwerkactiviteiten? Stuur een e-mail naar godsdienst@alfagammapartners.nl.

 

Altijd op de hoogte?
Geïnteresseerd in de activiteiten van het vaksteunpunt Godsdienst en Levensbeschouwing?
Meld je hier aan voor onze vakmailing. 

 

Volg het Vaksteunpunt Godsdienst en Levensbeschouwing op LinkedIn

Vakinhoudelijke activiteiten

Geen berichten gevonden.

Vakinhoudelijke activiteiten waarvan de datum nog volgt

Geen berichten gevonden.

Vakoverstijgende activiteiten

Geen berichten gevonden.

VOORGAANDE ACTIVITEITEN