Moderne Vreemde Talen

Vaksteunpunt Moderne Vreemde Talen (MVT)

Het vaksteunpunt MVT gaat dit schooljaar voor het eerst van start. De ambitie is te starten met een aanbod vanuit de wensen van docenten MVT uit het voortgezet onderwijs. Tijdens klankbordsessies zullen wij deze wensen inventariseren.

 

Vanuit het vaksteunpunt MVT willen we havo en vwo docenten uit het vo met elkaar in contact brengen rondom verschillende thema’s en onderwerpen, om zo een uitwisseling van ideeën en materiaal te bevorderen. Ook willen we hen via workshops en lezingen over de laatste wetenschappelijke inzichten, gereedschap en inhoud bieden voor hun eigen lessen.

 

Dit jaar zullen wij de eerste bijeenkomsten organiseren met sprekers van binnen de VU, UvA en de Hogeschool van Amsterdam, die komen vertellen over hun onderzoek op het gebied van taal, taalwetenschap, taalkunde, letterkunde, burgerschap en taal, taal en LOB en andere expertise die de universiteit en hogeschool in huis heeft. Naast algemene MVT-bijeenkomsten hopen wij op termijn ook vakspecifieke bijeenkomsten per taal te kunnen organiseren.

 

Uiteindelijk hopen we uiteraard via bevlogen en goed geïnformeerde docenten ook de leerlingen enthousiast te krijgen voor de talenstudies en voor de geesteswetenschappen in het algemeen, en hen te doordringen van het belang van het leren van de talen.

 

Als u geïnteresseerd bent in de activiteiten van het vaksteunpunt MVT dan kunt u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Voor direct contact met ons kunt u mailen naar Mireille Hassemer.

Vaksteunpunt
coördinatoren

Elise Bouman

Mireille Hassemer

Indira Wakelkamp

Vakinhoudelijke activiteiten
15-02-2023:

Vakbijeenkomst: Kritisch denken bij literatuur

Je krijgt allereerst inzicht in het begrip kritisch denken en het belang van deze basisvaardigheid voor het literatuuronderwijs in de bovenbouw van havo en vwo. Daarnaast ervaar je aan de hand van de lezing en bespreking van een kort verhaal hoe de persoonlijke denkvaardigheden interpretatie en oordeelsvorming beïnvloeden en welke rol kritisch denken als academische vaardigheid in dit proces kan spelen. Lees verder →

Vakoverstijgende activiteiten

Geen berichten gevonden.