Moderne Vreemde Talen

Vaksteunpunt Moderne Vreemde Talen (MVT)

Het vaksteunpunt MVT is het afgelopen schooljaar van start gegaan.  Vanuit het vaksteunpunt brengen we havo en vwo docenten uit het vo met elkaar in contact rondom verschillende thema’s en onderwerpen, om zo een uitwisseling van ideeën en materiaal te bevorderen. Ook bieden we hen via workshops en lezingen over de laatste wetenschappelijke inzichten, gereedschap en inhoud voor hun eigen lessen.

 

Wij organiseren bijeenkomsten met sprekers van binnen de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam, die komen vertellen over hun onderzoek op het gebied van taal, taalwetenschap, taalkunde, letterkunde, burgerschap en taal, taal en LOB en andere expertise die de universiteit en hogeschool in huis heeft. Naast algemene MVT-bijeenkomsten willen wij op termijn ook vakspecifieke bijeenkomsten per taal organiseren. Uiteindelijk hopen we via bevlogen en goed geïnformeerde docenten ook de leerlingen enthousiast te krijgen voor de talenstudies en voor de geesteswetenschappen in het algemeen, en hen te doordringen van het belang van het leren van de talen.

 

Geïnteresseerd in de activiteiten van het vaksteunpunt MVT? Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief. Voor direct contact met ons, kunt u mailen naar Mireille Hassemer.

Vaksteunpunt-
coördinatoren

Vakinhoudelijke activiteiten
01-11-2023:

SAVE THE MONTH november: Boekenclub

Na een succesvolle bijeenkomst afgelopen juni, gaan we opnieuw per taal in een nog aan te kondigen literair werk duiken. Dit doen we onder leiding van promovendi en docenten letterkunde van verschillende universiteiten. Aansluitend wisselen we met elkaar lesideeën uit waarin de besproken werken centraal staan. Lees verder →

01-01-2024:

SAVE THE MONTH januari: Vakdidactisch keuzecarrousel

In twee rondes bieden we, onder leiding van interessante gastsprekers die expert en/of ervaringsdeskundige zijn, verschillende inspirerende workshops aan waaruit je een keuze kunt maken. Denk aan interessante lesideeën, concrete stappenplannen en bruikbare materialen. Lees verder →

01-05-2024:

SAVE THE MONTH mei: Klankbordgroep MVT

We hebben al enkele ideeën voor de invulling van het programma voor komend jaar, maar we horen natuurlijk het liefst van jullie. Een zinvol netwerk voor docenten kan vanzelfsprekend niet zonder jullie waardevolle input. Lees verder →

Vakinhoudelijke activiteiten waarvan de datum nog volgt
01-11-2023:

SAVE THE MONTH november: Boekenclub

Na een succesvolle bijeenkomst afgelopen juni, gaan we opnieuw per taal in een nog aan te kondigen literair werk duiken. Dit doen we onder leiding van promovendi en docenten letterkunde van verschillende universiteiten. Aansluitend wisselen we met elkaar lesideeën uit waarin de besproken werken centraal staan. Lees verder →

Vakoverstijgende activiteiten

Geen berichten gevonden.