Moderne Vreemde Talen

Vaksteunpunt Moderne Vreemde Talen (MVT)

Het vaksteunpunt MVT is het afgelopen schooljaar van start gegaan.  Vanuit het vaksteunpunt brengen we havo en vwo docenten uit het vo met elkaar in contact rondom verschillende thema’s en onderwerpen, om zo een uitwisseling van ideeën en materiaal te bevorderen. Ook bieden we hen via workshops en lezingen over de laatste wetenschappelijke inzichten, gereedschap en inhoud voor hun eigen lessen.

 

Wij organiseren bijeenkomsten met sprekers van binnen de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam, die komen vertellen over hun onderzoek op het gebied van taal, taalwetenschap, taalkunde, letterkunde, burgerschap en taal, taal en LOB en andere expertise die de universiteit en hogeschool in huis heeft. Naast algemene MVT-bijeenkomsten willen wij op termijn ook vakspecifieke bijeenkomsten per taal organiseren. Uiteindelijk hopen we via bevlogen en goed geïnformeerde docenten ook de leerlingen enthousiast te krijgen voor de talenstudies en voor de geesteswetenschappen in het algemeen, en hen te doordringen van het belang van het leren van de talen.

 

Voor direct contact met ons, kunt u mailen naar Mireille Hassemer.

 

Altijd op de hoogte?
Geïnteresseerd in de activiteiten van het vaksteunpunt MVT? Meld u hier aan voor onze vakmailing. 

Vaksteunpunt-
coördinatoren

Vakinhoudelijke activiteiten
07-06-2024:

Vakdidactische keuzecarrousel

In dit vakdidactische keuzecarrousel bieden we verschillende inspirerende workshops aan waaruit je een keuze kunt maken (zie hieronder). Te denken valt aan interessante lesideeën, concrete stappenplannen en bruikbare materialen met betrekking tot de onderwerpen communicatief met elke leergang, schrijfvaardigheid, burgerschap in de MVT-les en oefenen met nieuwe ERK-onderdelen. Lees verder →

Vakinhoudelijke activiteiten waarvan de datum nog volgt
01-05-2024:

SAVE THE MONTH mei: Klankbordgroep MVT

We hebben al enkele ideeën voor de invulling van het programma voor komend jaar, maar we horen natuurlijk het liefst van jullie. Een zinvol netwerk voor docenten kan vanzelfsprekend niet zonder jullie waardevolle input. Lees verder →

Vakoverstijgende activiteiten
14-03-2024:

Hoogbegaafdheid in de klas

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor hoogbegaafdheid in de klas. Maar wat is hoogbegaafdheid eigenlijk? Hoe herken je de signalen? Wat betekent dit voor jouw vaardigheden als docent? Wat kun je bereiken met je didactiek? Lees meer →

28-03-2024:

Workshop graphic novels

Je leert aan de hand van verschillende werkvormen hoe je omgaat met elementen als tekst, beeld en kadrering, zodat je een graphic novel in de klas kunt behandelen. Persepolis en het werk van Aimée de Jongh staan centraal. Lees meer →