Moderne Vreemde Talen

Vaksteunpunt Moderne Vreemde Talen (MVT)

Het vaksteunpunt MVT gaat dit schooljaar voor het eerst van start. De ambitie is te starten met een aanbod vanuit de wensen van docenten MVT uit het voortgezet onderwijs. Tijdens klankbordsessies zullen wij deze wensen inventariseren.

 

Vanuit het vaksteunpunt MVT willen we havo en vwo docenten uit het vo met elkaar in contact brengen rondom verschillende thema’s en onderwerpen, om zo een uitwisseling van ideeën en materiaal te bevorderen. Ook willen we hen via workshops en lezingen over de laatste wetenschappelijke inzichten, gereedschap en inhoud bieden voor hun eigen lessen.

 

Dit jaar zullen wij de eerste bijeenkomsten organiseren met sprekers van binnen de VU, UvA en de Hogeschool van Amsterdam, die komen vertellen over hun onderzoek op het gebied van taal, taalwetenschap, taalkunde, letterkunde, burgerschap en taal, taal en LOB en andere expertise die de universiteit en hogeschool in huis heeft. Naast algemene MVT-bijeenkomsten hopen wij op termijn ook vakspecifieke bijeenkomsten per taal te kunnen organiseren.

 

Uiteindelijk hopen we uiteraard via bevlogen en goed geïnformeerde docenten ook de leerlingen enthousiast te krijgen voor de talenstudies en voor de geesteswetenschappen in het algemeen, en hen te doordringen van het belang van het leren van de talen.

 

Als u geïnteresseerd bent in de activiteiten van het vaksteunpunt MVT dan kunt u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Voor direct contact met ons kunt u mailen naar Mireille Hassemer.

Vakinhoudelijke activiteiten

Terugblik op de vakbijeenkomst MVT gespreksvaardigheid

Complete stilte, geconcentreerde gezichten, hyperfocus en af en toe opeens een schaterlach. Een theatervoorstelling? Een toets? Een grappige film? Nee, dit was wat er gebeurde bij het uitvoeren van een chattaak tijdens de Vakbijeenkomst MVT over Gespreksvaardigheid op donderdag 16 februari in de Filosofenhof op de VU. Lees verder →

Terugblik op de bijeenkomst Kritisch lezen bij literatuur

Woensdag 15 februari vond de digitale vakbijeenkomst Kritisch denken bij literatuur plaats. Gepco de Jong, docent Nederlands en Dudoc-Alfa promovendus aan de Universiteit Leiden, nam docenten Nederlands en docenten moderne vreemde talen mee in de stand van zaken bij zijn vakdidactische onderzoek. Lees verder →

06-04-2023:

Klimaatkwesties in literatuur en poëzie

Het toegenomen besef van de urgentie van klimaatproblematiek klinkt ook in de literatuur luid door. Verdiep je onder begeleiding van prof. dr Gaston Franssen in klimaatfictie en eco-poëzie. Maak met deze ervaring jouw lessen literatuur en poëzie actueel en aansprekend. Lees verder →

Vakoverstijgende activiteiten

Geen berichten gevonden.