Economie en Bedrijfseconomie

Vaksteunpunt Economie en Bedrijfseconomie

Vaksteunpuntcoördinator Ton Smakman is volop bezig met het opbouwen van het netwerk. Daarvoor praat hij ook met de economiefaculteiten over het grote aansluitprobleem bij Economie en Bedrijfskunde (E&B): de uitval in het eerste jaar is daar hoger dan bij andere opleidingen. Kortom, er is nog een wereld te winnen bij goede afstemming tussen de scholen en de E&B hoger onderwijs opleidingen. Het gaat ook hier vaak om afgeleide onderwerpen: taal- en studievaardigheid en beheersing van de wiskunde. Als echte economen spreken ze al over het opzetten van een gedegen econometrisch onderzoek naar de aansluiting. Ook Ton is gebaat bij input vanuit de docenten, dus als je ideeën hebt, meld je bij hem (sma@regiuscollege.nl). Een overzicht van álle activiteiten kun je in de jaarplanning vinden.

Stuur een mail

Vakinhoudelijke activiteiten
Vakoverstijgende activiteiten

Geen berichten gevonden.