Economie en Bedrijfseconomie

Vaksteunpunt Economie en Bedrijfseconomie

Vaksteunpuntcoördinatoren Ton Smakman en Mariska Bout zijn volop bezig met het opbouwen van het netwerk. Daarvoor praten zij ook met de economiefaculteiten over het grote aansluitprobleem bij Economie en Bedrijfskunde (E&B): de uitval in het eerste jaar is daar hoger dan bij andere opleidingen. Kortom, er is nog een wereld te winnen bij goede afstemming tussen de scholen en de E&B hoger onderwijs opleidingen. Het gaat ook hier vaak om afgeleide onderwerpen: taal- en studievaardigheid en beheersing van de wiskunde. Als echte economen spreken ze al over het opzetten van een gedegen econometrisch onderzoek naar de aansluiting. Ook Ton en Mariska zijn gebaat bij input vanuit de docenten. Dus als je ideeën hebt, stuur Ton of Mariska een e-mail. Een overzicht van álle activiteiten kun je in de jaarplanning vinden.

 

Altijd op de hoogte?
Geïnteresseerd in de activiteiten van het vaksteunpunt Economie en Bedrijfseconomie? Meld u hier aan voor onze vakmailing. 

Vaksteunpunt- coördinatoren

Vakinhoudelijke activiteiten

Geen berichten gevonden.

Vakinhoudelijke activiteiten waarvan de datum nog volgt

Geen berichten gevonden.

Vakoverstijgende activiteiten

Conceptueel modelleren

Systeemdenken is een belangrijke vaardigheid voor het begrijpen en oplossen van complexe problemen (klimaat, voedselvoorziening, natuurbeheer, recessie, etc.). Met behulp van Dynalearn kunnen leerlingen actief werken aan hun conceptuele begripsontwikkeling van systemen door het maken van kwalitatieve computermodellen. Lees meer →

16-06-2022:

Vakbijeenkomst Energietransitie in versnelling

De energietransitie wordt door de Oekraïense oorlog versneld, maar kan en wil iedereen wel meedoen? Twee energie-economen bespreken met ons de feiten en voorspellingen, aansluitend gaan we in op interessant materiaal voor je lessen. Lees meer →

19-04-2023:

Computational thinking in gamma vakken

In deze workshop verkennen we hoe je de principes van Computational Thinking kunt gebruiken om gamma-gerelateerde problemen op te lossen en beslissingen te nemen. We gaan in op tekst- en data-analyse en het gebruik van algoritmes. Lees meer →

14-06-2024:

AI in het onderwijs

Op vrijdag 14 juni, van 15.00 tot 19.30 uur, organiseren AlfaGammapartners en Bètapartners op het Regius College in Schagen een conferentie over AI in het onderwijs, met bijzondere aandacht voor ChatGPT. Het doel is te leren hoe AI werkt en gebruikt kan worden in de les, waarbij er veel ruimte is voor onderlinge uitwisseling van best practices. Lees meer →

VOORGAANDE ACTIVITEITEN