Economie en Bedrijfseconomie

Vaksteunpunt Economie en Bedrijfseconomie

Vaksteunpuntcoördinator Ton Smakman is volop bezig met het opbouwen van het netwerk. Daarvoor praat hij ook met de economiefaculteiten over het grote aansluitprobleem bij Economie en Bedrijfskunde (E&B): de uitval in het eerste jaar is daar hoger dan bij andere opleidingen. Kortom, er is nog een wereld te winnen bij goede afstemming tussen de scholen en de E&B hoger onderwijs opleidingen. Het gaat ook hier vaak om afgeleide onderwerpen: taal- en studievaardigheid en beheersing van de wiskunde. Als echte economen spreken ze al over het opzetten van een gedegen econometrisch onderzoek naar de aansluiting. Ook Ton is gebaat bij input vanuit de docenten. Dus als je ideeën hebt, stuur Ton een e-mail. Een overzicht van álle activiteiten kun je in de jaarplanning vinden.

Vaksteunpunt- coördinatoren

Vakinhoudelijke activiteiten
07-12-2023:

De opkomst van China als (nieuwe) wereldmacht

Het is niet meer de vraag of China zich aan gaat dienen als nieuwe wereldmacht, dat zijn ze al. Tijdens deze bijeenkomst kijken we vanuit zowel het westerse als het Chinese perspectief naar de opkomst van deze Oosterse reus. Wat betekent de veranderende en steeds meer assertieve rol van China op het wereldtoneel voor de rest van de wereld? Lees meer →

Vakinhoudelijke activiteiten waarvan de datum nog volgt

Geen berichten gevonden.

Vakoverstijgende activiteiten
14-03-2024:

Hoogbegaafdheid in de klas

Op 23 juni organiseren Bètapartners en AlfaGammapartners een inspirerende bijeenkomst over de impact van ChatGPT en andere kunstmatige intelligentie systemen op het onderwijs. Lees meer →