Economie en Bedrijfseconomie

Vaksteunpunt Economie en Bedrijfseconomie

Vaksteunpuntcoördinator Ton Smakman is volop bezig met het opbouwen van het netwerk. Daarvoor praat hij ook met de economiefaculteiten over het grote aansluitprobleem bij Economie en Bedrijfskunde (E&B): de uitval in het eerste jaar is daar hoger dan bij andere opleidingen. Kortom, er is nog een wereld te winnen bij goede afstemming tussen de scholen en de E&B hoger onderwijs opleidingen. Het gaat ook hier vaak om afgeleide onderwerpen: taal- en studievaardigheid en beheersing van de wiskunde. Als echte economen spreken ze al over het opzetten van een gedegen econometrisch onderzoek naar de aansluiting. Ook Ton is gebaat bij input vanuit de docenten, dus als je ideeën hebt, meld je bij hem (sma@regiuscollege.nl). Een overzicht van álle activiteiten kun je in de jaarplanning vinden.

Stuur een mail

Vakinhoudelijke activiteiten
21-06-2022:

Vakbijeenkomst Computational Thinking

Weten jullie op je school nét niet genoeg over dit onderdeel van Digitale Geletterdheid om het schoolbreed in het onderwijs te verwerken? In deze bijeenkomst laten we onder andere zien hoe algoritmisch denken en omgaan met data ook al lang voorkomt in de alfa / gamma vakken. We bespreken ook wat nog extra in ons onderwijs moet worden opgenomen en hoe we dat kunnen aanpakken. Lees verder →

Vakoverstijgende activiteiten
15-12-2021:

Brede welvaartsindicator

Is de Brede Welvaartsindicator(BWI) geen betere keus om onze economische voorspoed te meten dan het BBP? Prof. dr Jeroen Hinloopen van het CPB neemt ons in zijn lezing mee in de actuele inzichten en ontwikkelingen van deze indicatoren. Lees meer →

07-06-2022:

VB Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het programma Ruimte voor de Rivier is inmiddels afgerond. Het HWBP is het vervolg en wat zijn zij de komende jaren allemaal van plan? Na een inhoudelijke presentatie gaan we op excursie naar de Markermeerdijken die ruim 1,2 miljoen Noord-Hollanders nu en in de toekomst beschermen tegen het water. Lees meer →

16-06-2022:

Vakbijeenkomst Energietransitie in versnelling

De energietransitie wordt door de Oekraïense oorlog versneld, maar kan en wil iedereen wel meedoen? Twee energie-economen bespreken met ons de feiten en voorspellingen, aansluitend gaan we in op interessant materiaal voor je lessen. Lees meer →

21-06-2022:

Vakbijeenkomst Computational Thinking

Weten jullie op je school nét niet genoeg over dit onderdeel van Digitale Geletterdheid om het schoolbreed in het onderwijs te verwerken? In deze bijeenkomst laten we onder andere zien hoe algoritmisch denken en omgaan met data ook al lang voorkomt in de alfa / gamma vakken. We bespreken ook wat nog extra in ons onderwijs moet worden opgenomen en hoe we dat kunnen aanpakken. Lees meer →