Vakbijeenkomsten / Conferenties /

ChatGPT bijeenkomst AlfaGamma- en Bètapartners

Na alle examendrukte tijd voor iets anders: Ben je benieuwd naar de impact van ChatGPT op het voortgezet onderwijs? Wil je praktische kennis opdoen over hoe je deze innovatieve tool kunt integreren in jouw lessen?

Op vrijdag 23 juni van 15.00 tot 19.30 uur organiseren Bètapartners en AlfaGammapartners een inspirerende kennisdelingsbijeenkomst over de impact van ChatGPT en andere kunstmatige intelligentie systemen op het onderwijs.

In het gloednieuwe Artificial Intelligence gebouw Lab42 op het Amsterdam Science Park trappen AI experts Jelle Zuidema (UvA) en Antske Fokkens (VU) de bijeenkomst af met een bruisend verhaal over de wetenschap achter ChatGPT.

Daarna zijn er twee rondes met parallelsessies, zoals het leren van een taal met een chatbot en het genereren van lessenseries met ChatGPT. Je kiest bij aankomst welke sessies je wilt volgen. Voor de echte geeks zijn er demonstraties met uitleg door het Dutch Nao soccer team, waarbij je ook twee teams robotjes tegen elkaar kan zien voetballen!

14.30 u Ontvangst en inloop
15.00 u Welkom
15.05 u De Wetenschap achter ChatGPT door Jelle Zuidema & Antske Fokkens
16.00 u Kunstmatige intelligentie in het onderwijs door Bert Bredeweg
16.15 u Introductie Parallelsessies + looppauze
16.30 u Parallelsessie ronde 1*
17.15 u Pauze
17.30 u Parallelsessie ronde 2*
18.15 u Borrel met stevige snacks
19.30 u Einde

*voor een uitgebreide uitleg scroll naar beneden

Keynotes

De wetenschap achter ChatGPT

Sinds de lancering van ChatGPT in november 2022 spreekt de hele wereld over de nieuwe kansen en gevaren die dit soort technologie met zich meebrengt. Antske Fokkens (VU) en Jelle Zuidema (UvA) bespreken kort de geschiedenis van taalmodellen, de recente doorbraken die ChatGPT en GPT4 mogelijk hebben gemaakt, de beperkingen van de technologie, de zin en onzin rondom beweringen over intelligentie en bewustzijn, en de manieren waarop de technologie verantwoord kan worden ingezet in onderwijs en andere toepassingen.

Fokkens en Zuidema zijn beiden onderdeel van het Nationale Wetenschapsagenda-project InDeep: Interpreting Deep learning Models for Text and Sound, dat 5 universiteiten en 9 bedrijven en instellingen samen brengt om zowel fundamenteel als toegepast onderzoek te doen naar de interpretatie van deep learning modellen.

Sessieleiders: Antske Fokkens en Jelle Zuidema

Kunstmatige intelligentie in het onderwijs door Bert Bredeweg

Abstract volgt.

Sessieleider: Bert Bredeweg

Parallelsessies

Een workshop over de superkrachten van leraren (m.b.v een beetje AI) Hoe kun je technologische ontwikkelingen, zoals ChatGPT, inzetten in je lessen? Maar vooral: hoe wil je het kunnen inzetten? Alles begint met eigenaarschap. Als je weet wat je wilt en scherp hebt wat de leerbehoeften van jouw leerlingen/studenten zijn, dan is de stap naar wat je kúnt met technologie een kleine stap. ChatGPT is de meest recente ontwikkeling die zowel fascinatie als vrees oproept. Maar op welke manier kan AI, zoals ChatGPT, jouw eigenaarschap versterken in plaats van bedreigen?

Sessieleider: Jan-Wolter Smit

Wat kun je als handige leerling allemaal doen met ChatGTP? Wat zijn de gevaren, hoe word je betrapt, hoe vermijd je dat? Fynn en Mauk uit 5V leveren een filmpje met demonstraties aan.

Daarna vertelt Aris Beemster, docent filosofie aan het Montessori Lyceum Amsterdam, hoe je ChatGTP onder andere kunt inzetten om schoolexamens te maken en kijken we naar andere “good practices” (voor docenten), die ons werk uit handen kunnen nemen en ons leven mooier kunnen maken.

We sluiten af met een korte sessie waarin we zelf met Chat aan de slag gaan; hiervoor vragen we deelnemers om een laptop mee te nemen en alvast een account aan te maken bij ChatGTP.

Sessieleiders: Ine Raangs en Aris Beemster

Nieuwsgierig naar hoe je ChatGPT kunt inzetten in je les om leerlingen een vreemde taal te laten leren? In de workshop Taal leren met ChatGPT krijg je voorbeelden van hoe je met prompts leerlingen kunt voorbereiden op het uitvoeren van (taal)taken. Daarnaast leer je hoe je ChatGPT als virtuele taalpartner kunt inzetten om een vreemde taal te oefenen en feedback te ontvangen op grammatica en uitspraak.

Erg belangrijk: voor deze sessie is een eigen laptop nodig

Sessieleiders: Paul Halma en Maurice Schols

Maurice Schols is universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam en vakdidacticus Engels binnen de Interfacultaire Lerarenopleiding van de UvA. Daarvoor heeft hij 14 jaar lang gewerkt als lerarenopleider aan de Fontys Lerarenopleiding in Tilburg. In 2016 promoveerde hij aan de Roehampton University in Londen met zijn proefschrift getiteld “Continuing technology professional development: A technology learning preferences instrument to support teacher educators’ workplace learning”. In zijn onderzoek richt Maurice zich op het actief bevorderen, ontwikkelen, ondersteunen en integreren van effectief didactisch gebruik van opkomende technologieën voor leren, onderwijzen en beoordelen.

Paul Halma is docent Duits op het Roland Holst College in Hilversum en daarnaast lerarenopleider Duits en Frans aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij geeft hier les in onder andere de didactiek van het communicatief taalonderwijs en de didactiek van taaltaken. In het landelijke NRO-onderzoeksproject Doeltaal digitaal (2019 – 2022) heeft hij professionele leergemeenschappen geleid. Hij heeft docenten uit deze leergemeenschappen getraind in het ontwerpen en uitvoeren van digitale communicatieve taaltaken.

Maak kennis met je nieuwe assistent, ChatGPT, aangedreven door AI. Deze tool helpt bij het beantwoorden van vragen, het plannen van lessen, het maken van oefeningen en nog veel meer. Tijdens deze workshop leer je hoe je deze geavanceerde technologie kunt inzetten om je onderwijs nog boeiender en effectiever te maken.

Sessieleider: Peter Lakeman

Het nieuwe curriculum van de bacheloropleiding Wiskunde van de Universiteit van Amsterdam (UvA) bevat een verplicht vak in het tweede jaar over onderwijs en didactiek van de wiskunde. In dit vak zullen studenten werken aan een groepsproject met als doel onderwijsontwikkeling of onderwijsverbetering, in afstemming met een leraar uit een school, een docent van de PABO of de lerarenopleiding. Studenten Hu An Tan, Finn Dokter en Barien Kani hebben in opdracht van lerarenopleider Sharon Calor (HvA, UvA en VU) ChatGPT opgaven ontwikkeld waarmee leerlingen van de middelbare school wiskunde kunnen leren. In deze presentatie worden de opdrachten gepresenteerd.

Lessen over Poëzie, Heeft een AI ook emoties en kun je die dan wel gedichten schrijven?

Een onderdeel van Digitale Geletterdheid is Computational Thinking, wat je zou kunnen omschrijven als de denkstappen die nodig zijn om een bepaald (vak)probleem met een computer op te lossen (Barendsen & Bruggink, 2019) of als de vaardigheden waarmee we de wereld kunnen verklaren en interpreteren in termen van informatieprocessen (Denning & Tedre, 2021). Dit wordt al snel gezien als iets dat bij informatica of wiskunde thuishoort, terwijl er juist ook talige kanten zitten aan het werken met een computer en er ook taalvragen zijn waar je een computer voor kunt inzetten. Vanuit het NRO-project Pluk de data! ontwerpen we daarom lessen voor het vak Nederlands, waarin CT wordt ingezet om leerlingen in 3havo te laten nadenken over poëzie. In deze presentatie presenteert Martijn Koek het eerste ontwerp van deze lessen en de eerste bevindingen van docenten en leerlingen.

Door: Martijn Koek

De inschrijving is gesloten.