Agenda

Klik hier voor onze jaarplanning 2022-2023 in een overzicht voor docenten.
 • 15-12-2022:

  VB Gedrag van rivieren: theorie en toepassen in stroombak (Leskist)

  Met een stroombak kun je voor leerlingen het gedrag van rivieren inzichtelijk maken. In deze bijeenkomst bespreken we hoe “spelen” met zand in een stroombak goed kan worden ingezet in je lessen. Geowetenschapper Maarten Kleinhans gaat eerst in op zijn onderzoek naar gedrag van rivieren waarna we dit vertalen naar lessen rondom de stroombak. Lees verder →

  16-12-2022:

  Studiedag Chinese Filosofie

  Met deze studiedag geven wij gehoor aan de roep om meer diversiteit aan te brengen in ons curriculum. Een van de twee grote filosofische tradities uit de Chinese filosofie zal centraal staan, namelijk het Taoïsme. Een filosofie met een geheel eigen geschiedenis en dynamiek maar waar vanuit tegelijkertijd tal van interessante dwarsverbanden te maken zijn met de (antieke) westerse filosofie. Lees verder →

  23-01-2023:

  Redeneren over maatschappelijke vraagstukken (MAW)

  Redeneren over maatschappelijk vraagstukken is relevant, maar ook erg complex. In drie bijeenkomsten verwerf je kennis over het redeneren bij maatschappijwetenschappen en over de manier waarop leerlingen dit kunnen leren. Je werkt samen met andere docenten aan een eigen lessenreeks en deelt je je ontwerp en ervaringen met andere deelnemers. Lees verder →

  09-02-2023:

  Cursus Beter ontleden

  Hoe besteed je bij ontleden iets minder aandacht aan grammatica, maar wel op een meer effectieve manier? In vier bijeenkomsten (online en fysiek) actualiseer je je eigen kennis van ontleden en ontwikkel je een effectieve les ontleden. Lees verder →

  15-02-2023:

  Vakbijeenkomst: Kritisch denken bij literatuur

  Je krijgt allereerst inzicht in het begrip kritisch denken en het belang van deze basisvaardigheid voor het literatuuronderwijs in de bovenbouw van havo en vwo. Daarnaast ervaar je aan de hand van de lezing en bespreking van een kort verhaal hoe de persoonlijke denkvaardigheden interpretatie en oordeelsvorming beïnvloeden en welke rol kritisch denken als academische vaardigheid in dit proces kan spelen. Lees verder →

ALTIJD OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten en relevante ontwikkelen in je vakgebied? Meld je dan nu aan voor onze mailinglist