Agenda

 • 28-09-2023:

  Brainstormsessie vaksteunpunt aardrijkskunde

  Welke thema’s schreeuwen om een vakbijeenkomst? Hoe moeten de vakbijeenkomsten er praktisch uitzien en aan welk (les)materiaal heb jij behoefte? Denk jij graag mee over de invulling van het vaksteunpunt en wil je wel een keer uitgebreid materialen, tips en werkvormen uitwisselen met andere aardrijkskunde collega’s? Meld je dan aan voor deze bijeenkomst van vakgenoten onder elkaar. Gezamenlijk diner, genoeg inspiratie en een lading aan aardrijkskunde materiaal inbegrepen en gegarandeerd. Lees verder →

  02-10-2023:

  Betekenisvol MAW-onderwijs maken: redeneren over maatschappelijke vraagstukken

  Het schoolvak maatschappijwetenschappen helpt leerlingen om met sociaal wetenschappelijke concepten en theorieën, actuele maatschappelijke problemen te analyseren en na te denken en te discussiëren over mogelijke oplossingen. Enorm relevant, maar het leren en onderwijzen van sociaal wetenschappelijk redeneren is ook een grote uitdaging. Het gaat om een complexe vaardigheid. Lees verder →

  12-10-2023:

  Lesmateriaal context China

  Vakdidacticus Janneke Riksen (VU) deelt het door haar ontwikkeld lesmateriaal bij het boek “Selma” en Sanne Albers (Hogeschool Rotterdam) laat aan de hand van fragmenten uit Chinese schoolboeken de ideologische veranderingen in China vanaf 1949 zien. Ook vragen we ook de deelnemers om materiaal over China mee te nemen en met elkaar te delen. Lees verder →

  12-10-2023:

  Leesgroep Plato

  In een aantal bijeenkomsten bespreken we samen het examenpensum Grieks 23-24, dat een selectie biedt uit teksten van Plato. Lees verder →

  19-10-2023:

  Vakbijeenkomst: De kunst van het overtuigen

  In deze workshop krijg je een update van de didactiek rondom schrijfvaardigheid, onder leiding van Sonja van Overmeeren, vakdidacticus Nederlands van de UvA. Daarnaast wisselen we good practices uit en gaan we aan de slag met concrete lesideeën rondom schrijfvaardigheid. Lees verder →

  01-11-2023:

  SAVE THE MONTH november: Boekenclub

  Na een succesvolle bijeenkomst afgelopen juni, gaan we opnieuw per taal in een nog aan te kondigen literair werk duiken. Dit doen we onder leiding van promovendi en docenten letterkunde van verschillende universiteiten. Aansluitend wisselen we met elkaar lesideeën uit waarin de besproken werken centraal staan. Lees verder →

  02-11-2023:

  De opkomst van China als (nieuwe) wereldmacht

  Het is niet meer de vraag of China zich aan gaat dienen als nieuwe wereldmacht, dat zijn ze al. Tijdens deze bijeenkomst kijken we vanuit zowel het westerse als het Chinese perspectief naar de opkomst van deze Oosterse reus. Wat betekent de veranderende en steeds meer assertieve rol van China op het wereldtoneel voor de rest van de wereld? Lees verder →

  03-11-2023:

  Livius en Plato: werksessies examenvragen

  we beginnen met een algemeen deel: hoe maak je gebalanceerd SE? Daarna gaan we in kleine groepjes aan de slag: ieder groepje maakt een aantal examenvragen bij een eigen passage. De opbrengst wisselen we uit, zodat ieder met een verzameling aan vragen naar huis gaat. Lees verder →

  21-11-2023:

  Toekomst van het economie-onderwijs

  Tijdens deze bijeenkomst neemt de Wageningse agrarisch econoom Jack Peerlings iedereen mee in het verhaal over de landbouwtransitie. Arnoud Boot zal zijn standpunten over verduurzaming en de toekomst van het economie-onderwijs met ons delen. We sluiten af met een paneldiscussie. Lees verder →

  23-11-2023:

  “Mijn brein kraakt”. Leerlingen kritisch om leren gaan met bronnen

  Het kunnen beoordelen van de betrouwbaarheid van informatie is een belangrijke, maar ook een complexe vaardigheid. In vier bijeenkomsten, 23 november, 25 januari, 28 maart en 6 juni, word je bijgepraat over vakdidactisch onderzoek naar deze vaardigheid en ga je aan de hand van beproefde ontwerpprincipes eigen lesmateriaal ontwerpen en uitproberen in de klas. Lees verder →

  24-11-2023:

  Vakbijeenkomst 4e Cognitie

  Tijdens deze bijeenkomst leidt een expert verbonden aan de VU ons door de verschillende begrippen, er is gelegenheid voor vragen en we ontwikkelen samen lesideeën. Lees verder →

  30-11-2023:

  Studiedag Islamitische Filosofie

  In samenwerking met Filosofie Oost West organiseren wij voor de tweede keer een studiedag over oosterse filosofie, ditmaal gericht op Islamitische filosofie. Onze spreker is dr Michiel Leezenberg. De studiedag geeft een inleiding en biedt ook gelegenheid tot het ontwikkelen van lesmaterialen. Lees verder →

  01-12-2023:

  SAVE THE MONTH december: Vakbijeenkomst taalvaardigheid

  Deze bijeenkomst richt zich op het vergroten van de vertaalvaardigheid van leerlingen. De precieze invulling volgt, maar kan bestaan uit het aanleren van woordenboekstrategieën, de meerwaarde van actief Latijn / Latijn lezen van links naar rechts: hoe doe je dat? of een kennismaking met een scala aan werkvormen om Klassieke teksten op een andere manier aan te bieden dan het klassieke vertalen. Lees verder →

  01-01-2024:

  SAVE THE MONTH januari: Vakdidactisch keuzecarrousel

  In twee rondes bieden we, onder leiding van interessante gastsprekers die expert en/of ervaringsdeskundige zijn, verschillende inspirerende workshops aan waaruit je een keuze kunt maken. Denk aan interessante lesideeën, concrete stappenplannen en bruikbare materialen. Lees verder →

  07-03-2024:

  De perfecte toetsvraag in samenwerking met Cito

  We bespreken meegebrachte cases van lastige vragen en gaan samen aan de slag met het maken van vragen. Nu er besloten is om met een “Kenmerkende Aspecten Binas” te gaan werken, zullen we daar uiteraard ook bij stil staan: wat betekent dat voor je toetsing? Lees verder →

  18-04-2024:

  Middagje ouderwets luisteren

  Deze namiddag in de drukke voorjaarsweken zetten we de stoelen in theateropstelling om ouderwets te luisteren naar drie expertlezingen van historici van de UvA. Neem je collega’s en enthousiaste leerlingen mee en laat je in drie lezingen up-to-date brengen over de nieuwste inzichten uit historische onderzoek. Lees verder →

  01-05-2024:

  SAVE THE MONTH mei: Klankbordgroep MVT

  We hebben al enkele ideeën voor de invulling van het programma voor komend jaar, maar we horen natuurlijk het liefst van jullie. Een zinvol netwerk voor docenten kan vanzelfsprekend niet zonder jullie waardevolle input. Lees verder →

ALTIJD OP DE HOOGTE?

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten en relevante ontwikkelen in je vakgebied? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief.