Terugblik op de bijeenkomst Kritisch lezen bij literatuur

“Hoe help je leerlingen literatuur dieper te lezen, inzicht geven in hun denkpatronen, en burgerschap versterken?”

Woensdag 15 februari vond de digitale vakbijeenkomst Kritisch denken bij literatuur plaats. Gepco de Jong, docent Nederlands en Dudoc-Alfa promovendus aan de Universiteit Leiden, nam docenten Nederlands en docenten moderne vreemde talen mee in de stand van zaken bij zijn vakdidactische onderzoek. 

Primaire leesreacties van leerlingen zijn vaak gericht op personages en de verhaallijn, óók van leerlingen in hun examenjaar. Dit komt neer op herkennend lezen. Hoe help je leerlingen literatuur dieper te lezen, inzicht geven in hun denkpatronen, en burgerschap versterken? De Jong werkt aan een vakdidactisch model voor bewust kritisch denken en deelde een eerste set vragen. Vragen waarmee je leerlingen eerst inhoudelijk redeneren, dan normatief redeneren, en uiteindelijk reflectief gaan redeneren. Leerlingen blijken op die manier goed in staat te reflecteren op bijvoorbeeld normen en waarden in de tekst, die van henzelf, en hoe die beïnvloed worden door wat zij lezen.

Wij hopen dat veel collega’s geïnspireerd zullen zijn op deze manier met leerlingen over literatuur én over henzelf in gesprek te gaan.

Op 6 en 20 april zijn er twee lezingen over klimaatkwesties in de moderne Nederlandse literatuur. Daarnaast organiseert het vaksteunpunt MVT op 9 juni de bijeenkomst Burgerschap en literatuur. Bijeenkomsten die mooi zullen aansluiten op wat woensdag al besproken werd!