Online sessie /

Vakbijeenkomst: Nieuwe eindtermen Nederlands: wat verandert er?

Op 15 juli biedt SLO aan het ministerie van OCW het conceptexamenprogamma Nederlands aan. Wat gaat er voor docenten Nederlands veranderen, en wanneer krijgen we ermee te maken? 

In deze online bijeenkomst maak je kennis met de nieuwe eindtermen Nederlands. Nellianne van Schaik was meer dan twintig jaar docent Nederlands en is nu curriculumontwikkelaar bij SLO. Zij vertelt ons hoe de eindtermen tot stand zijn gekomen en waar we de komende jaren rekening mee moeten houden. In het tweede gedeelte gaan we in groepen dieper op een deel van de voorgestelde eindtermen in. Wat is veranderd? Kunnen we het makkelijk implementeren? Na deze bijeenkomst ben je helemaal bij en kun je met je sectiegenoten aan de slag.  

15.30-16.15: toelichting op de vernieuwde eindtermen door Nellianne van Schaik (SLO) 

16.15-16:45: uiteen in groepen: je bestudeert enkele verwante eindtermen en bespreekt welke mogelijkheden en uitdagingen deze de komende jaren bieden 

16:45-17:00: terugkoppeling en afronding