Filosofie

Vaksteunpunt Filosofie

Het vaksteunpunt filosofie is in september van start gegaan. Ons doel is om docenten te steunen en te inspireren, door ze met elkaar en experts vanuit de universiteiten in contact te brengen. We zijn nog bezig in kaart te brengen waar bij docenten het meeste behoefte aan bestaat: als je hier ideeën over hebt dan horen we ze graag!

Ben je geïnteresseerd in één van deze activiteiten, of zou je graag iets anders georganiseerd zien? Neem dan contact op met het vaksteunpunt, via filosofie@alfagammapartners.nl.

Vakinhoudelijke activiteiten

DOT Milieufilosofie

Een Docent Ontwikkel Team (DOT) is een kleine groep docenten die in samenspraak met een wetenschapper van de VU of UvA nieuwe lesstof gaat maken. We gaan uit van een tijdsinvestering van ongeveer 30 uur, die je waarschijnlijk kunt inpassen in je persoonlijk ontwikkelbudget op school. Lees meer →

31-03-2023:

Agora, Dag van de Filosofie voor scholieren

Agora Filosofie is een Dag voor de Filosofie voor leerlingen. Ons thema is dit jaar “Weerloze waarheid”, leerlingen kunnen kiezen tussen lezingen, workshops, debatten en een filosofische speurtocht naar de Waarheid! Lees meer →

Vakoverstijgende activiteiten

Geen berichten gevonden.

Vaksteunpunt
coördinator