Maatschappijleer en MAW

Vaksteunpunt Maatschappijleer en MAW

Dit vaksteunpunt biedt professionaliseringsactiviteiten voor leraren maatschappijleer en maatschappijwetenschappen. Vaksteunpuntcoördinatoren Thomas Klijnstra en Coen Gelinck werken aan hechtere banden tussen leraren in het voortgezet onderwijs en de sociaalwetenschappelijke wereld binnen de universiteiten. Het steunpunt ontwikkelt een divers aanbod met bijvoorbeeld nascholingen, een professionele leergemeenschap en laagdrempelige netwerkbijeenkomsten. Zo willen we leraren gemakkelijk toegang geven tot actuele sociaalwetenschappelijke kennis, met daarbij een vakdidactische vertaling naar de lespraktijk. Je kunt vragen of ideeën over nascholingen mailen naar Thomas (t.klijnstra@uva.nl) of Coen (c.h.t.gelinck@uva.nl). Een overzicht van onze activiteiten vind je hieronder, het zal regelmatig worden aangevuld. Als je geïnteresseerd bent in de activiteiten van het vaksteunpunt dan kun je je hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.

 

Vakinhoudelijke activiteiten

Terugblik op PLG redeneren

Maandag 23 januari was de eerste bijeenkomst (van in totaal drie) van de professionele leergemeenschap over de ontwikkeling van lesmateriaal rondom het sociaalwetenschappelijk redeneren van leerlingen over maatschappelijke problemen. Lees meer →

Vakoverstijgende activiteiten

Geen berichten gevonden.

Vaksteunpunt
coördinatoren