Maatschappijleer en MAW

Vaksteunpunt Maatschappijleer en MAW

Dit vaksteunpunt biedt professionaliseringsactiviteiten voor leraren

maatschappijleer en maatschappijwetenschappen. Vaksteunpuntcoördinatoren Thomas Klijnstra en Lotte Tiesing werken aan hechtere banden tussen leraren in het voortgezet onderwijs en de sociaal wetenschappelijke wereld binnen de universiteiten. Het steunpunt ontwikkelt een divers aanbod met bijvoorbeeld nascholingen, een professionele leergemeenschap en laagdrempelige netwerkbijeenkomsten. Zo willen we leraren gemakkelijk toegang geven tot actuele sociaal wetenschappelijke kennis, met daarbij een vakdidactische vertaling naar de lespraktijk. Je kunt vragen of ideeën over

nascholingen mailen naar maatschappijleer@alfagammapartners.nl. Een overzicht van onze activiteiten vind je hieronder, het wordt regelmatig aangevuld.

 

Altijd op de hoogte?
Geïnteresseerd in de activiteiten van het vaksteunpunt Maatschappijleer en MAW? Meld je hier aan voor onze vakmailing. 

 

Volg het Vaksteunpunt Maatschappijleer en MAW op LinkedIn

Vakinhoudelijke activiteiten
Vakinhoudelijke activiteiten waarvan de datum nog volgt

Sociologische nascholingen

Geïnteresseerd of wil je in de toekomst zelf een inhoudelijke verdieping geven voor docenten maatschappijleer en maatschappijwetenschappen? Neem dan contact op met Thomas Klijnstra, via t.klijnstra@uva.nl. Lees meer →

Vakoverstijgende activiteiten

VOORGAANDE ACTIVITEITEN