Maatschappijleer en MAW

Vaksteunpunt Maatschappijleer en MAW

Dit vaksteunpunt biedt professionaliseringsactiviteiten voor leraren maatschappijleer en maatschappijwetenschappen. Vaksteunpuntcoördinatoren Thomas Klijnstra en Coen Gelinck werken aan hechtere banden tussen leraren in het voortgezet onderwijs en de sociaalwetenschappelijke wereld binnen de universiteiten. Het steunpunt ontwikkelt een divers aanbod met bijvoorbeeld nascholingen, een professionele leergemeenschap en laagdrempelige netwerkbijeenkomsten. Zo willen we leraren gemakkelijk toegang geven tot actuele sociaalwetenschappelijke kennis, met daarbij een vakdidactische vertaling naar de lespraktijk. Je kunt vragen of ideeën over nascholingen mailen naar Thomas (t.klijnstra@uva.nl) of Coen (c.h.t.gelinck@uva.nl). Een overzicht van onze activiteiten vind je hieronder, het zal regelmatig worden aangevuld. Als je geïnteresseerd bent in de activiteiten van het vaksteunpunt dan kun je je hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.

 

Vakinhoudelijke activiteiten
23-01-2023:

Redeneren over maatschappelijke vraagstukken (MAW)

Redeneren over maatschappelijk vraagstukken is relevant, maar ook erg complex. In drie bijeenkomsten verwerf je kennis over het redeneren bij maatschappijwetenschappen en over de manier waarop leerlingen dit kunnen leren. Je werkt samen met andere docenten aan een eigen lessenreeks en deelt je je ontwerp en ervaringen met andere deelnemers. Lees meer →

09-03-2023:

VB Gevoelige onderwerpen in de klas

Op donderdag 9 maart organiseren de gammanetwerken een gezamenlijke middag en avond over het thema ‘gevoelige onderwerpen in de klas’ (alfa-en bètadocenten zijn ook van harte welkom). Lees meer →

Vakoverstijgende activiteiten
09-03-2023:

VB Gevoelige onderwerpen in de klas

Op donderdag 9 maart organiseren de gammanetwerken een gezamenlijke middag en avond over het thema ‘gevoelige onderwerpen in de klas’ (alfa-en bètadocenten zijn ook van harte welkom). Lees meer →

Vaksteunpunt
coördinatoren