Vakbijeenkomsten /

Vakbijeenkomst: Nieuwe mogelijkheden voor poëzie in de klas

Nieuwe mogelijkheden voor poëzie in de klas 

Wil jij weer vaker een gedicht erbij pakken in de les en dat op een zinnige manier verwerken? Veel docenten hebben om allerlei redenen de neiging om prioriteit te geven aan lees-, schrijf- en spreekvaardigheid, waardoor poëzie vaak ondersneeuwt.   

Gedichten lenen zich echter uitstekend voor integratie met allerlei vaardigheden en bovendien hebben ze vaak een rijk didactisch potentieel. Denk hierbij niet alleen aan de vorm, maar ook aan de inhoud. Gedichten laten immers vaak ruimte voor interpretatie en ze vormen een middel om in gesprek te gaan over hoe mensen de werkelijkheid waarnemen en erop reflecteren. De vraag is welke gedichten aansluiten bij welke leerlingen en hoe de teksten kunnen worden ingezet om leerlingen te activeren. 

In deze workshop:
– krijg je inspiratie over hoe je poëzie eenvoudig kunt integreren met andere vaardigheden
– verzamel je werkvormen die kunnen helpen om met elkaar in gesprek te gaan over gedichten
– verzamel je gedichten die je kunt inzetten als je rekening wilt houden met een diverse samenleving
– leer je hoe je in je tekstkeuze rekening kunt houden met leesstijlen en competentieniveaus van leerlingen.

Ter voorbereiding op de workshop is het de bedoeling dat iedere deelnemer een gedicht meeneemt dat past bij het thema ‘diverse samenleving’. 

De workshop wordt verzorgd door Hans Das, docent Nederlands aan het Greijdanus College in Zwolle, die in 2023 in Groningen promoveerde op de ontwikkeling van de lyrische competentie van leerlingen op havo en vwo. De bijeenkomst is gericht op docenten Nederlands, maar docenten van andere vakken zijn ook van harte welkom. 

 

15.45 – 16.00: inloop/ontvangst met koffie en thee 

16.00 – 18.00: workshop 

18.00: einde