Vakbijeenkomsten /

Workshop historische letterkunde: Klassiekers in het licht van nu

Als docent Nederlands wil je leerlingen laten proeven van literaire klassiekers, maar hoe geef je ze stem in de wereld van vandaag? In deze workshop duiken we in de wereld van Wolff en Deken’s Sara Burgerhart (1782), en verkennen we aan de hand van recente onderzoeksinzichten dat in die roman normen op het gebied van gender, leeftijd en lezen zowel werden gecreëerd als bevraagd. Bij Sara Burgerhart gaat lezen over burgerschap, tegenstemmen en vragen stellen – en dat laat zich vertalen naar een levendige hedendaagse les- en leespraktijk.


In deze workshop:

  1. Benader je Sara Burgerhart in het licht van de cultuurgeschiedenis (emancipatie, Verlichting, vrouwelijk auteurschap) en de literatuurgeschiedenis (meisjesliteratuur, Young adult);
  2. Ontdek je hoe normbevestigende en normdoorbrekende praktijken vaak samenkomen in Verlichtingliteratuur / meisjesliteratuur;
  3. Oefen je met het lezen van historische tekst/taal op detailniveau – en verken je op die manier de grenzen tussen de schoolvakdomeinen Literatuur en Leesvaardigheid.
  4. Denk je na over vormen van ‘onderzoekend lezen’ in de lespraktijk.


Om
Sara Burgerhart goed te kunnen bespreken is het nodig dat elke deelnemer het boek heeft gelezen voorafgaand aan de bijeenkomst. Het staat je vrij om een eigen editie te kiezen. De eerste druk is raadpleegbaar via de DBNL. Zeer aan te raden is ook de moderne hertaling van Tonnus Oosterhoff. Je kunt ook volstaan met de (ingekorte) editie uit de serie Tekst in Context, Sara B.

De workshop wordt verzorgd door Feike Dietz, hoogleraar Mondiale dynamiek van de Nederlandse literatuur. De bijeenkomsten zijn gericht op docenten Nederlands, maar docenten van andere vakken zijn ook van harte welkom.

15:45 inloop

16:00 start workshop

17:00 pauze met soep en brood

18:00 einde workshop