Wie zijn wij?

AlfaGammapartners is er voor de docenten van het vo en de opleidingen van UvA en VU. En natuurlijk zijn wij er samen voor de leerling die in Amsterdam of ergens anders wil gaan studeren.

Het AlfaGammapartners netwerk is in 2021 voortgekomen uit gesprekken tussen de UvA, VU en een groot aantal deelnemers uit de scholen. De komende drie jaar moet het uitgroeien tot een netwerk dat alle Taal, Maatschappij en Cultuurvakken bedient. Het is daarmee de pedant van het al veel langer bestaande Bètapartners netwerk. Bètapartners en AlfaGammapartners nemen deel in OPeRA, het koepelnetwerk Onderwijspartners Regio Amsterdam, waarin ook de Hogescholen participeren.

              

Wat doen we?

In een vo-ho vinden twee typen activiteiten plaats: voor leerlingen die willen gaan studeren en voor de onderwijsprofessionals, de docenten, de decanen en de staf van de bachelor opleidingen

De activiteiten voor leerlingen zijn gericht op oriëntatie op de opleiding. We willen dat de leerling zich zo goed mogelijk oriënteert op de universitaire bachelors, want een goede oriëntatie is essentieel voor studiesucces. Bij die oriëntatie spelen schooldecanen, maar ook de vo docenten een belangrijke rol. Daarom is het belangrijk dat zij een zo goed en compleet mogelijk beeld hebben over het opleidingen aanbod en de problemen die er spelen rond uitval. Daarvoor hebben UvA en VU pre-university activiteiten die de leerlingen helpen zich een beeld te vormen van het studeren. Er zijn ook activiteiten voor 1e generatie leerlingen, dus leerlingen die geen mensen in hun onmiddellijke omgeving hebben die zelf al gestudeerd hebben en kunnen vertellen over wat je op een universiteit kan verwachten.

De activiteiten voor de professionals zijn vooral gericht op de vo docenten. Het netwerk biedt hen de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten in vaksteunpunten, waar ze van elkaar leren en elkaar kunnen enthousiasmeren. Waar nodig brengt het netwerk hen in contact met wetenschappers die hen kunnen inspireren met nieuwe wetenschappelijke inzichten uit hun vak of uit het didactische onderzoek. Daarbij werken we nauw samen met de lerarenopleidingen, en waar mogelijk brengen we ook kennis uit de maatschappij en het bedrijfsleven in beeld.

Rolverdeling op hoofdlijnen

Binnen AlfaGammapartners en Bètapartners hebben de universiteiten de taak van facilitator op zich genomen. Ook dragen zij aanzienlijk bij aan de vaste kosten van het netwerk, van waaruit de activiteiten worden georganiseerd. Maar de scholen zullen het succes van het netwerk bepalen. De hoeveelheid activiteiten is afhankelijk van het enthousiasme waarmee de scholen het netwerk omarmen. Naarmate er meer scholen meedoen die contributie willen inleggen kan het netwerk groeien tot de onderwijshub in de regio voor de Alfa en Gamma vakken.