Wat bieden wij?

AlfaGammapartners verbindt docenten en scholen uit het voortgezet onderwijs met onderzoekers en lerarenopleidingen van de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam. Zo creëren wij een plek van ontmoeting, uitwisseling en inspiratie. 

Het delen van kennis is een belangrijk onderdeel van ons netwerk. Centraal in het netwerk staat het ontwikkelen en delen van vakkennis, vakdidactiek en innovatie. Met deze kennis kunnen scholen hun leerlingen nog beter voorbereiden op het hoger onderwijs.

Docenten kunnen deelnemen aan de volgende activiteiten:

  • Vakinhoudelijke en vakdidactische activiteiten
    Activiteiten gericht op vakinhoudelijke en vakdidactische onderwerpen of gericht op het samen ontwikkelen van vakdidactiek of lesmateriaal. Ieder vaksteunpunt organiseert voor zijn/haar vak deze activiteiten.
  • Vakoverstijgende activiteiten
    Activiteiten georganiseerd door themacoördinatoren en gericht op vakoverstijgende thema’s in samenwerking met zusternetwerk Bètapartners. Komend jaar zijn dit Taalvaardigheid, Burgerschap en Digitale Geletterdheid. Ook de impact van kunstmatige intelligentie komt aan bod.