Voor lidscholen

Binnen het AlfaGammapartners netwerk werken de Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit Amsterdam samen met de scholen aan sterk, actueel en inspirerend onderwijs in de regio Amsterdam, Noord-Holland en Flevoland.

Wat houdt het in om AlfaGammapartners school te worden?

We vragen allereerst van een AlfaGammapartners school een actieve betrokkenheid, vooral door het stimuleren en faciliteren van de docenten om mee te doen aan de activiteiten. Daarnaast vragen we de school om een contributie in te leggen om het netwerk  te kunnen laten groeien. Het uitgangspunt is dat als een school contributie betaald, de deelname aan de activiteiten meestal gratis is. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de AlfaGammapartners stuurgroep.

Een school kan toetreden door het ondertekenen van het netwerkconvenant, waarin alle afspraken zijn samengebracht.

AlfaGammapartner coördinatoren

Een belangrijke rol in de AlfaGammapartners school is weggelegd voor een of meer AlfaGammapartner coördinatoren, meestal een sectiehoofd of teamleider van de school. De coördinator brengt ook de wensen van de docenten en de school naar het netwerk. Daarom participeren zij in een AlfaGammapartners coördinatorenoverleg dat een aantal keer per jaar wordt georganiseerd.

Schoolleidersnieuwsbrief

Daarnaast ontvangen de scholen circa vier keer per jaar een schoolleidersnieuwsbrief, met een update van wat er speelt binnen het netwerk. Samen met Betapartners en het overkoepelende netwerk OPeRA organiseren we ook schoolleiders bijeenkomsten, waar zij onderling uitwisselen en het netwerk voeden met kennis en wensen voor de verdere ontwikkeling.

Stuurgroep

Het netwerk wordt aangestuurd door de AlfaGammapartners stuurgroep, waarin vertegenwoordigers van de scholen, de docenten, de lerarenopleiding, het bedrijfsleven en de universiteiten zitting hebben.

Ook lidschool worden?

Neem contact op met de netwerkcoördinator Jeroen Goedkoop voor meer informatie