Vakbijeenkomsten /

VB Hoogwaterbeschermingsprogramma

Hoogwaterveiligheid

Werken aan onze dijken gebeurt via landelijke programma’s. In het verleden was er het programma Ruimte voor de Rivier, dat heeft een vervolg gekregen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (hwbp). De projectleiding geeft ons in deze bijeenkomst een uitleg én excursie langs de Markermeerdijken. 

Vanuit het hwbp werken 21 waterschappen en Rijkswaterstaat momenteel gezamenlijk aan de grootste dijkoperatie sinds de deltawerken. Voor 2050 moeten zij ruim 1500 kilometer aan dijken en 500 sluizen en gemalen versterkt hebben om overstromingen in Nederland te voorkomen. Op deze website vind je een kaart van de projecten. Hoe gebeurt dat en wat zijn de pijlers van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, bijvoorbeeld in vergelijking met Ruimte voor de Rivier?

Na een inhoudelijke presentatie gaan we op excursie naar de Markermeerdijken, een hwbp-project in uitvoering. De Markermeerdijken beschermen ruim 1,2 miljoen Noord-Hollanders tegen water en ruim 33 kilometer dijk tussen Hoorn en Amsterdam wordt versterkt. Door een wijziging van de Wet op de waterkering is het Markermeer aangewezen als buitenwater en gelden voor de Markermeerdijken de veiligheidsnormen voor primaire keringen. Uit een toetsing blijkt dat een groot deel van de Markermeerdijken niet meer aan de wettelijke veiligheidsnorm voldoen. Hierom is versterking van de dijken nodig. Op deze website vind je mooie filmpjes en uitleg over dit projectgebied.

Meer informatie kun je vinden in de handout.

Deze excursie is bedoeld voor aardrijkskunde docenten en hun geïnteresseerde leerlingen, ook HO docenten en studenten zijn welkom. Een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten en even uit te waaien tussen alle eindejaarsdrukte!

14.00 uur     Ontvangst

14.30 uur     Inhoudelijke presentatie hoogwaterveiligheid

15.30 uur     Excursie

17.00 uur     Afronding