Vakbijeenkomst: Uitwisseling lesmateriaal gericht op differentiatie over de context Duitsland

Over een paar maanden moeten havo- en vwo-leerlingen onder andere over de historische context Duitsland in Europa examenvragen gaan beantwoorden, dus zal je in de komende periode in je lessen de stof gaan herhalen. Maar wat zijn goede werkvormen die je hiervoor kunt inzetten? En hoe zorg je ervoor dat je daarmee alle leerlingen in je klas wat meer op maat kunt bedienen? Sommige leerlingen zullen richting het examen vooral behoefte hebben aan herhaling en/of begeleiding door de docent, terwijl andere leerlingen meer behoefte aan verdieping hebben en/of zelfstandiger willen werken.

In deze vakbijeenkomst zullen vakdidactici materiaal delen waarmee je in de les differentiatie kunt aanbieden. Daarnaast willen we de deelnemende docenten vragen om eigen materiaal horend bij de context Duitsland mee te nemen en met de aanwezige collega’s geschiedenis te delen. Het kan hierbij gaan om een opdracht die je hebt gemaakt, maar ook bijvoorbeeld om een fraaie bron die je hebt gebruikt. Dit materiaal hoeft niet gericht te zijn op differentiatie. We zullen met elkaar bespreken op welke manier materiaal op (soms) eenvoudige wijze gedifferentieerd kan worden gemaakt.

16.45 u   Inloop

17.00 u  Uitwisselen lesmateriaal Duitsland: vakdidactici presenteren gedifferentieerde werkvormen, speed-daten waarbij docenten  meegebracht eigen lesmateriaal over de context Duitsland met collega’s geschiedenis delen en bespreken hoe materiaal naar een gedifferentieerde vorm kan worden omgezet. Tussendoor zullen we een maaltijd van soep en broodjes nuttigen.

19.00 u   Afsluiting