Vakbijeenkomsten /

‘Na PISA de lente: workshop leesvaardigheid’

De krantenkoppen schreeuwen weer moord en brand: ‘Grote zorgen over leesvaardigheid van Nederlandse scholieren’, ‘Prestaties op dieptepunt’, ‘ver onder internationaal gemiddelde’. Uit de PISA-onderzoeken van 2023 blijkt dat de leesvaardigheid van onze leerlingen verder achteruit is gedaan.

Maar wat kun je doen? De afgelopen jaren deden docenten, in samenwerking met lerarenopleiders en wetenschappers, praktijkonderzoek naar hoe we het tij kunnen keren. Daarnaast ontwikkelden ze onderwijsleermateriaal dat bijdraagt aan effectief leesonderwijs in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (12-15 jaar). Deze resultaten zijn omgezet in nuttige workshops die getest zijn voor docenten in Na Pisa de Lente. Deze lesmaterialen, ervaringen en inzichten die in dat project opgedaan zijn, delen ze graag met jou! Zo kun je morgen al effectieve leesvaardigheidslessen geven.

 

AlfaGammapartners organiseert in samenwerking met vakdidactici en Na Pisa de Lente een workshopreeks op middelbare scholen: 

1 februari, Helen Parkhurst College, Almere: (beter) schrijven om te begrijpen en begrepen te worden (Noortje Hemmen, NHL Stenden)

8 februari, Herbert Vissers College, Nieuw-Vennep, Als je begrijpt wat ik bedoel, Jacqueline Kool en Leonie Goutier

 

De workshops kunnen los en als reeks gevolgd worden. De ervaring leert dat de opbrengst het grootst is als je één of meer collega’s uit je sectie meeneemt, omdat je dan samen aan de slag kunt en ervaringen kunt uitwisselen. De workshops zijn met name bedoeld voor docenten die lesgeven in de onderbouw.

Informatie over de derde workshop volgt binnenkort!

(beter) schrijven om te begrijpen en begrepen te worden

16:00u Helen Parkhurst College Almere
Programma:
15:45 inloop,
16:00 workshop,
17:30 uitwisseling/opbrengst
18.00 einde

Noortje Hemmen (NHL Stenden)
Schrijven hand in hand laten gaan met lezen, is de effectiefste manier van schrijf- én leesvaardigheidsonderwijs. Maar hoe doe je dat? In deze workshop ervaar je een werkvorm waarin lezen en schrijven hand in hand gaan. Het materiaal is gebaseerd op verschillende promotie-onderzoeken naar effectief schrijfvaardigheidsonderwijs, waaruit effectieve lessen zijn gedestilleerd en waarin er een sterke koppeling wordt gelegd met lezen. Je krijgt een concrete schrijftaak, werkvorm en werkwijze  aangereikt die je mee kunt nemen naar jouw eigen klas(sen), zodat jouw leerlingen straks hun teksten (her)schrijven met veel plezier.

Als je begrijpt wat ik bedoel

Tijdstip 8 feb: 15.30u Herbert Vissers College Nieuw-Vennep
Programma:
15:15 inloop,
15.30 workshop,
17:00 uitwisseling/opbrengst
17:30 einde

De PISA-begripsprocessen aan de basis van leesvaardigheid bij Nederlands  Jacquelien Kool (ROER College Schöndeln) en Leonie Goutier (Pabo Fontys))  Uit het meest recente PISA-onderzoek blijkt dat de leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarige leerlingen weer verder is gedaald. Eén van de oorzaken voor die daling, is dat Nederlandse leerlingen moeite hebben met het evalueren van en reflecteren op teksten. Maar waarom zijn die processen van belang als het gaat om tekstbegrip? En hoe kun je die processen aan bod laten komen in de les en toetsing van leesvaardigheid? Dat zijn vragen die Jacqueline Kool en Leonie Goutier beantwoorden op basis van de laatste internationale wetenschappelijke inzichten. Daarnaast delen ze hun lesmateriaal dat je in je eigen lespraktijk kunt toepassen om van jouw leerlingen betere lezers te maken.

De aanmeldingen zijn gesloten. Stuur een mail naar Marjolijn Feddema.