Vakbijeenkomst: Communicatief talenonderwijs: Taakgericht werken

Vakbijeenkomst: Communicatief talenonderwijs: Taakgericht werken

Elke docent wil alle leerlingen voldoende kennis en vaardigheden meegeven om in situaties waarin ze die taal daadwerkelijk nodig hebben zo autonoom mogelijk te kunnen functioneren en communiceren. Toch blijft het in de weerbarstige dagelijkse lespraktijk soms lastig om niet te zwichten voor het gemak van een klas die in stilte werkt aan het invullen van een oefening.

In deze bijeenkomst bespreken we hoe communicatief talenonderwijs ons handvatten kan bieden om de leerlingen de doeltaal nog effectiever en beter te onderwijzen en op welke manier dit binnen school georganiseerd kan worden.

Tijdens deze workshop gaan we in op:

  • De theoretische principes die ten grondslag liggen aan taakgericht werken
  • Taakgericht werken in de talenles
  • Bronnen voor taakgericht werken
  • De vertaalslag van de principes naar de klas

 

Na een presentatie door Mireille Hassemer en Indira Wakelkamp, vakdidactici aan de lerarenopleiding van de UvA, zullen talendocenten uit het vo u inspireren met concrete voorbeelden uit hun eigen talenles. We eindigen deze middag met het delen van eigen materiaal en het ontwerpen van nieuw materiaal, zodat u de opbrengsten van deze middag wellicht de volgende dag al in kunt zetten in uw MVT-les.

  • De theoretische principes die ten grondslag liggen aan taakgericht werken
  • Taakgericht werken in de talenles
  • Bronnen voor taakgericht werken
  • De vertaalslag van de principes naar de klas

De inschrijving is gesloten.