Vakbijeenkomsten /

Vakbijeenkomst 4e Cognitie

Dit is de tweede kwestie die aan de orde komt in ons examenthema. Is de menselijke geest te vergelijken met een processor, die informatie verwerkt en naar believen kan oplepelen? De 4E-cognitiefilosofen verzetten zich tegen deze visie op de mens en stellen dat het menselijk denken voortkomt uit onze interactie met de omgeving. Onze cognitie is 4E: embodied, embedded, extend & enactive. Professor Coninx geeft een inleiding op 4E cognitiedenken, er is gelegenheid om vragen te stellen en we gaan aan de slag om de eindtermen te vertalen naar lesstof.randeren techniek en wetenschap ons mensbeeld? 

16.15 Ontvangst met koffie en thee

16.30 Lezing van Professor Sabrina Coninx over 4E-cognitie, met gelegenheid om vragen te stellen

17.45 lichte maaltijd

18.15 Gezamenlijke lesvoorbereiding, maken van toetsvragen over de stof

19.00 Afsluiting, indien gewenst borrel!