Vakbijeenkomsten /

Vakbijeenkomst 4e Cognitie

Is de menselijke geest te vergelijken met een processor die informatie verwerkt en via kennis het lichaam aanstuurt? De 4E cognitiefilosofen verzetten zich tegen deze visie op de mens en stellen dat het menselijk denken niet los te zien is van ons handelen en dat hierbij ook onze omgeving altijd bij betrokken is. Professor Coninx geeft een inleiding op 4E cognitiedenken en op de teksten die in H6 worden behandeld. Er is gelegenheid om vragen te stellen en we gaan aan de slag om de eindtermen te vertalen naar lesstof.

De voertaal bij deze bijeenkomst is Engels.

16.15 Ontvangst met koffie en thee

16.30 Lezing van professor Sabrina Coninx over 4E cognitie, met gelegenheid om vragen te stellen

17.45 Lichte maaltijd

18.15 Gezamenlijke lesvoorbereiding, maken van toetsvragen over de stof

19.00 Afsluiting, indien gewenst borrel!