Uitnodiging: klankbordsessie Moderne Vreemde Talen

Vanuit de UvA en de VU worden in het schooljaar 2022-2023 vaksteunpunten opgericht voor de alfa- en gammavakken onder de noemer AlfaGammapartners. Het AlfaGammapartners netwerk is in 2021 voortgekomen uit gesprekken tussen de UvA, VU en een groot aantal deelnemers uit de scholen. De komende drie jaar moet het uitgroeien tot een netwerk dat alle Taal, Maatschappij en Cultuurvakken bedient. Als onderdeel daarvan zetten wij, Mireille Hassemer, Indira Wakelkamp en Elise Bouman een netwerk op voor MVT-docenten van het havo en vwo. Binnen dit netwerk willen we kennis uitwisselen, van elkaar leren en elkaar inspireren tijdens geplande bijeenkomsten.

Deze bijeenkomsten zullen soms plaatsvinden op de UvA of de VU, soms op de scholen in onze regio. Mireille en Indira zijn hierbij betrokken als lerarenopleiders en vakdidactici Duits en Engels van de lerarenopleiding van de UvA, en Elise als docente Frans, decaan en onderwijstrainer. Meer informatie over het netwerk en de doelstellingen kunnen jullie vinden op de website: https://alfagammapartners.nl/.

We hebben al enkele ideeën, maar we horen natuurlijk het liefst van jullie. Een zinvol netwerk voor docenten kan vanzelfsprekend niet zonder jullie waardevolle input. We starten daarom op maandag 19 september om 16:00 met een klankbordsessie waarin we met een aantal docenten zullen brainstormen over hun wensen en ideeën voor de invulling van de bijeenkomsten binnen het netwerk. Wij nodigen jullie van harte uit om deel te nemen. Inschrijven kan via deze link: Inschrijfformulier Klankbordgroep AlfaGammapartners.

Het heeft onze voorkeur de klankbordsessie fysiek op de UvA te laten plaatsvinden en elkaar “echt” te ontmoeten, maar als een meerderheid alleen online blijkt te kunnen aansluiten overwegen we dat. Je kunt dit aangeven in het inschrijfformulier.

We hopen van de verschillende talen een aantal enthousiaste docenten te vinden en zien uit naar jullie komst. Vragen? Mail gerust!

14-sep-2022