Vakbijeenkomsten /

Livius en Plato: werksessies examenvragen

We beginnen de eerste bijeenkomst met een gezamenlijk gedeelte, waar we ons buigen over vragen als: Hoe maak je een gebalanceerd schriftelijk examen (SE)? Aandachtspunten kunnen zijn: Welke examendomeinen komen aan bod en hoe bevraag je die? Kies je voor eenzelfde opzet en vraagstelling als het Centraal Examen (CE)? Wat voor type vragen gaan we ontwikkelen? Wat is een realistische hoeveelheid aan vragen en proefvertaling?

Na het theoretische deel gaan we aan de slag. In kleine groepjes of individueel schrijven we een aantal examenvragen bij verschillende passages uit het pensum. De opbrengst wisselen we uit, zodat een ieder met een verzameling aan vragen naar huis gaat. Is de werksessie te kort en willen we meer materiaal? Dan maken we afspraken hoe we digitaal verder gaan en vragen met elkaar uitwisselen.

Voor een lichte avondmaaltijd wordt gezorgd!

Programma volgt.