Ton Smakman

Ton Smakman

Vaksteunpuntcoördinator Economie en Bedrijfseconomie

Mijn naam is Ton Smakman, docent (Bedrijfs)economie in Schagen en ben vanaf het najaar 2021 actief als vaksteunpuntcoördinator (VSP) voor Economie voor de regio Noord-Holland en Flevoland. Dit vaksteunpunt is een uitbreiding van het bètasteunpunt (Bètapartners) bij de VU en UvA dat al lang docenten, leerlingen en scholen ondersteunt met nascholingsactiviteiten, verdiepende masterclasses en gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Dit met het doel om het VO te ondersteunen met het geven van steeds beter en interessanter onderwijs zodat leerlingen bij de overgang naar het hoger onderwijs succesvolle studenten worden. 

Afgelopen jaar is besloten om ook voor de talen, mens-/maatschappijvakken en kunst/cultuur dit soort vaksteunpunten op te gaan richten. Ik ben dus nu bezig met de opstart voor Economie. Ik kan dat natuurlijk niet alleen, dus wie denkt met me mee?

We duiken in de huidige studieprogramma’s, van zowel VO als WO, en kiezen onderwerpen voor nascholing en onderlinge uitwisseling. We plannen een aantal thema-middagen en excursies per jaar. Hiermee creëren we ruimte voor het leggen van contact met collega’s van andere scholen. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld de energietransitie (vakoverstijgend), arbeidsmarkt, woningmarkt, brede welvaart, vergrijzing/pensioenmarkt, familierecht. Ook hier: hulp en suggesties zijn welkom. 

Op zoek naar inspiratie, nascholing, professionalisering, contacten of gewoon (vak)plezier? Sluit je aan bij het VSP-economie-netwerk!

Kijk in de jaarplanning voor de eerste volgende activiteiten. 

Heb je vragen of ideeën over nascholing? Mail dan naar Ton.