Terugblik Workshop Schrijfstijl en Formuleren

Twaalf docenten Nederlands van zes verschillende scholen uit de regio hebben deelgenomen aan de workshop Schrijfstijl en formuleren. Jeroen Steenbakkers deelde op het Vechtstede College in Weesp de kennis die hij tijdens zijn promotieonderzoek en carrière als docent opdeed. Wat in de methodes wordt aangeboden en wat veel docenten doen, sluit niet aan bij wat leerlingen nodig hebben om beter te leren schrijven in een eigen stijl. Daarom ontwikkelde hij lesmateriaal met theorie en verschillende aansprekende oefeningen. Leerlingen die met dit materiaal werken, leren reflecteren op keuzes in schrijfstijl waardoor ze taalbewuster worden. De didactische én pedagogische keuzes die hij maakte, zijn uitvoerig besproken. Tijdens de afsluitende borrel stelden de docenten de laatste vragen, wisselden ze ideeën uit en legden ze contacten.

De deelnemers zijn goed geïnformeerd en ook geïnspireerd weer naar huis gegaan. Ben je benieuwd naar de lessenserie, óf wil je graag met je hele sectie onder begeleiding eens je formuleeronderwijs onder de loep nemen, neem dan contact op met Jeroen.

29-nov-2022