Terugblik studiemiddag ‘Activerende didactiek voor het schoolvak godsdienst/levensbeschouwing’

Vaksteunpunt godsdienst/ levensbeschouwing organiseerde een studiemiddag rond het thema ‘Activerende didactiek’. Circa 15 docenten bogen zich samen over de vraag wat onder een dergelijke didactiek kan worden verstaan en welke vorm dit concreet kan krijgen in het eigen schoolvak.

Na een plenaire bespreking van mogelijke ontwerpprincipes voor activerende werkvormen, gingen de deelnemers met concrete werkvormen aan de slag in verschillende workshops. Hans van der Bemt, Fontys Lerarenopleiding Tilburg, liet deelnemers werken met een creatieve werkvorm rond het dialogiseren over de dood. De deelnemers maakten een metrokaart van het hiernamaals, waarin meerdere tradities en perspectieven verwerkt moesten worden. In andere workshops werkten de vaksteunpuntcoördinatoren met eigen materiaal, zoals een spelvorm voor het herhalen van kennis, concept cartoons om begrippen en misconcepties daaromtrent te bespreken en de werkvorm ‘beweegredeneren’. 

Deelnemers kijken terug op een inspirerende bijeenkomst met praktische voorbeelden die meteen in de eigen lessen ingezet kunnen worden.

Het was een waardevolle, inspirende bijeenkomst en we kijken uit naar meer leesclubs in de toekomst!