Vakbijeenkomsten /

Terugblik: Op school aan de slag met burgerschap

Aan de slag met de basisvaardigheden voor burgerschap?

Sinds enkele jaren is het wettelijk verplicht om het vak burgerschap aan te bieden, maar veel scholen zoeken nog naar de beste manier om het leergebied een blijvende en betekenisvolle plek te geven in hun onderwijs.

Een set kerndoelen voor dit leergebied is in ontwikkeling. Die biedt straks meer duidelijkheid over wat leerlingen moeten kennen, kunnen en ervaren aan het einde po en onderbouw vo. Eind 2023 worden de conceptkerndoelen burgerschap opgeleverd en dan volgt een fase van beproeven op scholen. Na deze fase krijgen de kerndoelen een wettelijke status.

Lees het gehele artikel in PrimaOnderwijs magazine. Op pagina 20 is Joris Zijlema, vaksteunpuntcoördinator aardrijkskunde, aan het woord.