Terugblik op de vakbijeenkomst Klimaatverandering

Begin maart is de tweede vakbijeenkomst met als thema klimaatverandering van het vaksteunpunt aardrijkskunde geweest. NOS-weerman en ijs-onderzoeker Peter Kuipers Munneke gaf een presentatie over klimaatverandering in het verleden, heden en blikte vooruit naar de mogelijke gevolgen in de toekomst. Anderhalf uur lang zaten de pakweg 50 deelnemers aan zijn lippen gekluisterd en bleek het aangekondigde diner om 17.30 eigenlijk te vroeg te komen. 

Geheel aansluitend bij het thema van de avond hebben we vegetarisch gegeten en werden de laatste vragen aan Peter gesteld. 

Na het diner hebben we een aantal manieren besproken hoe we klimaatverandering in de les kunnen behandelen:

  • Gotze Kalsbeek toonde zijn speciaal voor Betapartners ontwikkelde interactieve factsheet met bijbehorend lesmateriaal over Groenland
  • Bjinse Dankert van Tipping Point Ahead legde de verschillende vormen van lesmateriaal die het programma heeft ontwikkeld uit. 
  • De klimaathelpdesk zette uiteen hoe deze vraagbaak in de les kan worden ingezet. Leuke vragen om in de les te bespreken zijn bijvoorbeeld: Waarom wekken we niet al onze duurzame energie op in de Sahara? Ik houd van kaas, welke heeft de minst nadelige gevolgen voor het milieu? 
  • Tot slot besprak Els Aarts (docent Future Planet Studies aan de UVA) met de zaal wat de valkuilen zijn bij het bespreken van klimaatverandering in de les. Heel kort gezegd, alleen maar klimaatverandering en de gevolgen uitleggen zorgt voor alarmisme en dat kan verlammend werken. We zouden daarnaast dus ook hun ‘agency’ oftewel handelingsbekwaamheid moeten benadrukken.

Kortom, het was een vakbijeenkomst met een vol programma maar iedereen ging geïnspireerd naar huis!