Terugblik op de vakbijeenkomst MVT gespreksvaardigheid

Complete stilte, geconcentreerde gezichten, hyperfocus en af en toe opeens een schaterlach. Een theatervoorstelling? Een toets? Een grappige film? Nee, dit was wat er gebeurde bij het uitvoeren van een chattaak tijdens de Vakbijeenkomst MVT over Gespreksvaardigheid op donderdag 16 februari in de Filosofenhof op de VU.

Na een interessante presentatie waarin Marrit van de Guchte de theorie indook en uiteenzette dat gespreksvaardigheidsopdrachten het meest leerzaam en motiverend zijn wanneer ze authentiek  zijn, een urgentie tot spreken bieden en interactief zijn, zodat leerlingen ook compenserende strategieën toepassen, luisterden wij naar een opname van twee leerlingen uit 3VMBO die een spreekopdracht  uitvoerden. Opvallend was het plezier waarmee de taak werd uitgevoerd en het gemak waarmee in het Engels gecommuniceerd werd. Een voorbereidende taak had de spreekangst verminderd, en een verrassingseffect en informatiekloof verhoogden het enthousiasme.

Om dit ook zelf eens te ervaren liet Marrit ons in tweetallen zelf zo’n gesprekstaak uitvoeren. Iedereen communiceerde actief in een vreemde taal en regelmatig schalde er gelach door de ruimte. De opdracht viel duidelijk in de smaak.

Vervolgens gingen we aan de slag met het ontwerpen van een nieuwe taaltaak op basis van de principes die door Marrit uiteen waren gezet. Er werden mooie en interessante ideeën uitgewisseld, waardoor iedereen geïnspireerd naar huis ging. Naast de inhoudelijke uitwisseling ontstond er ook een mooie persoonlijke uitwisseling van ervaringen. Docenten wisselden contactgegevens uit om met elkaar samen te kunnen blijven werken.

Een van de aanwezigen schreef over de bijeenkomst “Mooie mix van theorie en praktijk én vooral dynamische collega’s”. Daar zijn wij het helemaal mee eens!

Deze bijeenkomst gemist en ook zin om een keer vakcollega’s uit de regio te ontmoeten en meer samen te werken? Schrijf je dan in voor een van onze volgende bijeenkomsten:

9 maart 2023: Gevoelige onderwerpen in de klas (vakoverstijgend, dus neem vooral je collega’s mee!)

7 juni 2023: Burgerschap en literatuur (houd onze site in de gaten voor meer informatie)