Terugblik op de studiedag Chinese Filosofie

Afgelopen vrijdag 16 december was de eerste studiedag voor docenten van Filosofie Oost West, georganiseerd samen met het vaksteunpunt filosofie van de AlfaGammapartners. Twaalf  filosofiedocenten bogen zich, onder leiding van expert Dianne Sommers, over de leer van de Dao, de weg. “Over de Dao valt niets te vragen, en op zulke vragen valt niets te antwoorden” – vertelde zij, maar desondanks ging de introductie op deze dag via de taal, en werden er veel vragen gesteld.

Voor de aanwezige docenten was het een korte maar grondige introductie tot deze stroming binnen de oosterse filosofie. Het beoogd resultaat van de studiedag is niet dat je als docent plotseling expert bent, maar je kunt wel je leerlingen in aanraking brengen met een andere manier van denken, en ze er bewust van maken dat er meer te filosoferen valt dan wat we ze aanbieden uit de westerse traditie. De dag eindigde met een korte sessie waarin het geleerde werd omgezet in lessen.

De studiedag is de eerste in een traditie: er komt een jaarlijks terugkerende studiedag voor docenten over oosterse filosofie.