Terugblik op “De opkomst van China als (nieuwe) wereldmacht”

Nadat de bijeenkomst over de opkomst van China als (nieuwe) wereldmacht op donderdag 2 november jammer genoeg niet kon doorgaan vanwege noodweer, was de tweede poging op donderdag 7 december aan de VU een succes.

In een goed gevulde zaal nam keynote speaker Ardi Bouwers ons mee in een interessant verhaal over de opkomst van China vanuit het westerse en het Chinese narratief. Waar het Westen met argusogen kijkt naar de opkomst van het autoritaire en onvrije China, ziet het Chinese leiderschap zichzelf meer als een stabiel meritocratisch collectief dat een goed alternatief biedt voor de inefficiënte en individualistische democratieën in het Westen. Na de eeuw van de vernedering is het tijd dat China zijn rechtmatige positie als ‘land van het midden’ weer inneemt. Dit gebeurt aan de hand van ‘Made in China 2025’, ‘de nieuwe zijderoute’ en de steeds assertievere rol van China op het politieke wereldtoneel. De laatste jaren hapert echter de ongekende groei van China en zal Xi Jinping een manier moeten vinden om van een op investeringen gebaseerde economie naar een consumptiegedreven economie te gaan. Gezien de achterblijvende sociale voorzieningen en het gebrekkige pensioenstelsel zal het nog een flinke uitdaging zijn om de van nature graag sparende Chinezen aan het consumeren te krijgen. Daarnaast heeft China te maken met een sterk verouderende bevolking; de Chinese Communistische Partij is er dan ook alles aan gelegen om China zo snel mogelijk rijk te krijgen voordat het vergrijst. Naast de serieuze demografische en economische uitdagingen krijgt China tegenwoordig op politiek vlak ook meer tegengas. De assertieve rol met betrekking tot Taiwan en in de Zuid-Chinese Zee zorgen voor oplopende spanningen, en de oorlog in Oekraïne heeft de afstand tot de VS en Europa vergroot. Kortom, dat China een steeds grotere rol zal spelen op het wereldtoneel staat vast, maar óf en hoe ze de huidige uitdagingen het hoofd gaan bieden zal de komende decennia nog moeten blijken.

Na een gezellige maaltijd heeft Ton Smakman (vaksteunpunt coördinator economie) verschillende bronnen en filmpjes met de aanwezige economen gedeeld en besproken, en heeft Gwendolyn Tates de rest van deelnemers meer verteld over de website: www.Chineescultuurplein.nl. Met genoeg inspiratie en materiaal ging iedereen rond 20.00 uur weer naar huis.