Terugblik op de Klankbordsessie MVT

Terugblik Klankbordsessie Moderne Vreemde Talen

Maandag 19 september vond de eerste bijeenkomst vanuit het Vaksteunpunt Moderne Vreemde Talenplaats: we kwamen samen voor een klankbordsessie. Geïnteresseerde en enthousiaste docenten van diverse scholen uit de regio wilden graag met ons en elkaar in gesprek over de behoeftes die er in de schoolpraktijk leven. Het was een inspirerende en vruchtbare bijeenkomst die zeer zinvolle suggesties heeft opgeleverd. Een greep uit de voorgestelde ideeën:

  • Good practices delen en uitwisselen
  • Spreekvaardigheid en gespreksvaardigheid in grote klassen
  • Literatuur en film in de mvt-les
  • Burgerschap in de taalles
  • Beroepsmogelijkheden met talen
  • Voertaal / doeltaal
  • Samen taken (door)ontwikkelen
  • Activerende talendidactiek en motiverende werkvormen
  • Formatief handelen concreet voor mvt
  • Actuele wetenschappelijke inzichten vanuit de taal- en letterkunde en vakdidactiek

 

We gaan nu enthousiast aan de slag met de invulling van de komende bijeenkomsten. De data maken we bekend in onze nieuwsbrief en op de website.