Terugblik Communicatief taalonderwijs: Taakgericht werken

Een communicatieve start!

Op maandag 21 november trapte het vaksteunpunt Moderne Vreemde Talen af met een eerste bijeenkomst voor MVT-docenten met als thema “Communicatief taalonderwijs”. Ondanks de barre weersomstandigheden en de wedstrijd Senegal – Nederlands en de Kohnstammlezing was een enthousiaste groep docenten Frans, Duits en Engels naar het Roeterseiland van de UvA gekomen om meer te leren én te ervaren over deze vorm van talenonderwijs.

Mireille Hassemer (vakdidactica Duits ILO) en Indira Wakelkamp (vakdidactica Engels ILO) schetsten de geschiedenis van het taalonderwijs, om uiteindelijk te komen tot de theoretische basis van communicatief taalonderwijs. Na dit fundament gelegd te hebben, bouwde Paul Halma hierop voort met zijn concrete voorbeelden uit de praktijk. Paul is docent Duits op het Roland Holst en lerarenopleider op de HvA. Op taalwijs.nu plaatste hij samen met anderen een “mer à boire” aan lesideeën die gebaseerd zijn op de principes van Communicatief Taalonderwijs.

Paul leerde ons dat een communicatieve taaltaak bestaat uit een pretask, een during task en een post-task en gaf ons concrete voorbeelden van die verschillende onderdelen. Tijdens de pretask bieden we leerlingen praktische taalmiddelen aan zoals chunks of vocabulaire. Tijdens de during task gaan de leerlingen communiceren op basis van die taalmiddelen. Bij de post-task gaan de leerlingen aan de slag met de zeer gerichte feedback van de docent.

Als docent moesten wij ook zelf aan de slag, eerst om te ervaren wat de leerling meemaakt tijdens communicatief taalonderwijs, er werd driftig gechat in verschillende talen, daarna met een eigen ontwerp van een communicatieve taaltaak. Met een mooi gevulde koffer vol theorie en concreet lesmateriaal vertrokken de deelnemers weer naar huis. De deelnemers waren erg enthousiast over de combinatie van theorie en praktische toepasbaarheid van deze bijeenkomst. Als vaksteunpunt kijken wij uit naar onze volgende bijeenkomst op maandag 16 februari in Amsterdam. Het thema van die bijeenkomst is weer communicatie, maar dan specifiek gericht op spreken in de moderne vreemde taal. Tot dan!

 

29-nov-2022