Terugblik brainstormsessie vaksteunpunt maatschappijleer en -wetenschappen

Op 21 november was de eerste bijeenkomst van het vaksteunpunt maatschappijleer en maatschappijwetenschappen. De twaalf aanwezige docenten van verschillende scholen uit de regio dachten mee over de inhoudelijke en praktische invulling van de toekomstige bijeenkomsten van dit steunpunt.

We hebben het gehad over onderwerpen en sprekers voor maatschappijleer, voor maatschappijwetenschappen en over vakoverstijgende thema’s. In de laatste categorie was bijvoorbeeld het thema burgerschap populair, omdat op veel scholen (ook) naar de leraar maatschappijleer wordt gekeken als het om dit thema gaat. Voor maatschappijwetenschappen hebben docenten bijvoorbeeld behoefte aan extra kennis over de sociaalwetenschappelijke paradigma’s en uitwisseling over het toetsen van de concept-contextbenadering. Voor maatschappijleer is er behoefte aan inhoudelijke verdieping over onder meer de EU, de rechtsstaat en de grondwet. Ook willen de docenten graag best practices uitwisselen in dit netwerk.

We hopen dat veel collega’s geïnteresseerd zullen zijn om  de komende bijeenkomsten van het vaksteunpunt bij te wonen. De eerstvolgende bijeenkomsten zijn inmiddels gepland, zie de agenda voor meer informatie en aanmelden.

29-nov-2022