Terugblik Brainstormsessie 13 april

Donderdag 13 april vond de eerste bijeenkomst vanuit het Vaksteunpunt Klassieke Talen online plaats. In deze brainstormsessie kwamen we met een groepje enthousiaste en geïnteresseerde docenten bij elkaar. We hebben de wensen en behoeften van docenten Grieks en Latijn verkend: wat is er landelijk al aan scholing, waar lopen we tegenaan in de schoolpraktijk, wat voor activiteiten zouden zinvol en inspirerend zijn voor ons? Dit leverde onder andere de volgende ideeën op, waarbij de wens om van elkaar te leren en samen materiaal te ontwikkelen en uitwisselen een vaak terugkerend thema was:

  • Werkbijeenkomsten om toetsvragen te maken, die beschikbaar komen in database
  • Lesmateriaal bij CE-pensum vanuit een andere bril, bv female gaze, zinvolle receptieopdrachten, tegenstelling Oost-West
  • Samen lezen CE-pensum en inhoudelijk ook bedenken hoe mogelijk te behandelen in les
  • Database van brugklas-kennismakingslessen met GLTC
  • Excursies: aansprekend materiaal, werkvormen en opdrachten ontwikkelen en uitwisselen
  • Workshopbijeenkomsten met korte theoretische inleiding of good practice, dan zelf/samen ontwikkelen (bv activerende werkvormen, authentieke teksten in onderbouw, ITHACA-model)
  • Ontsluiting van bronnen die ter vergelijking gebruikt kunnen worden in de les (bv Gilgamesj, spijkerschrift; nu vaak geen Nederlandse vertaling, of moeilijk vindbaar)
  • Vakdidactische onderwerpen: aanleren vocabulaire, grammatica, vertalen
  • Vakoverstijgende en interdisciplinaire thema’s

Het was een bruisende en vruchtbare bijeenkomst, die een hoop enthousiasme losmaakte. Dank aan de aanwezige collega’s voor de bereidheid om meet te denken en waardevolle ideeën te delen! De volgende stap is het bevragen van een bredere groep classici over hun behoeften en voorkeuren, en natuurlijk het organiseren van de eerste inhoudelijke bijeenkomsten. Abonneer je op de nieuwsbrief en houd de website in de gaten om niets te missen!