Taalvaardigheid: hoe kunnen álle vakken taalvaardigheid ondersteunen?

De taalvaardigheid van leerlingen gaat steeds verder achteruit. Elke docent kan hier wat aan doen! Volgend najaar organiseren we een bijeenkomst over schoolbreed taalbeleid voor schoolleiders/taalcoördinatoren én een training voor bètadocenten.

Bètapartners is samen met AlfaGammapartners en externe partijen aan het verkennen wat we kunnen doen om de scholen en docenten te ondersteunen op het gebied van taalvaardigheid. Dit komt voort uit onderzoek waaruit blijkt dat taalvaardigheid een belangrijke voorspeller is voor studiesucces in het vervolgonderwijs en kansen op de arbeidsmarkt. Ook melden bètadocenten in ons netwerk dat leerlingen door gebrekkige taalvaardigheid moeite hebben om de lesstof te begrijpen en toetsen/examens goed te maken.

Voor het komend najaar gaan we de behoefte aan ondersteuning en professionalisering in ons netwerk verkennen met twee bijeenkomsten:

Bijeenkomst Schoolbreed taalbeleid
Doelgroep: schoolleiders / taalcoördinatoren / pro-actieve docenten

  • Verschillen in teksten tussen vakken (genres)
  • Didactiek rond taalvaardigheid
  • Taalvaardigheid van docenten
 • Taakverdeling en consistentie tussen vakken
 • Fasering invoering schoolbreed taalbeleid

 

Training Taalgerichte vakdidactiek voor Bètadocenten
Doelgroep: bètadocenten / Taalcoördinatoren

 • Toepassing van taalgericht vakonderwijs
 • Toepassing van genredidactiek**
 • Eigen taalvaardigheid
 • Overdragen van opgedane kennis aan jouw sectie/team
 • Behoefte aan vervolgstappen

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten op het gebied van Taalvaardigheid, laat dan hier je gegevens achter. We ontvangen ook graag je wensen, suggesties en voorbeelden.
Voor vragen kun je terecht bij Liliane Bouma: l.bouma@vu.nl.

**Genredidactiek houdt in dat in onderwijs expliciet onderkend wordt dat er verschillende soorten teksten bestaan met elk een typische opbouw, en waar lezers verschillend mee omgaan. Het gaat daarmee ook over de functie en onderlinge relaties van paragrafen en zinnen. Door tekststructuren expliciet te behandelen in onderwijs worden leerlingen geholpen om zelf handig te worden in lezen, schrijven en ook mondeling communiceren.