SAVE THE MONTH januari: Taalkunde: over regels en gevoel in de taalles

Je leert wat een opmerking als ‘taal op gevoel leren’ doet met een leerling. We kijken naar verbanden tussen taal en macht en taal en stereotyperingen.

Programma volgt.