Vakbijeenkomsten /

Vakbijeenkomst: Studiedag Islamitische Filosofie

In het kader van het reflecteren op de filosofische canon, en de roep om meer diversiteit in het curriculum, zijn wij vorig jaar begonnen met een jaarlijkse studiedag niet-westerse filosofie voor docenten in het voortgezet onderwijs. In de eerste editie stond de Chinese filosofische traditie van het Taoïsme centraal, deze keer verleggen wij de aandacht naar de bloeiperiode van de Islamitische filosofie. 

Wij hebben Michiel Leezenberg en Kamel Essabane bereid gevonden om ons wegwijs te maken in deze rijke traditie. Michiel is al decennialang bezig om de Islamitische filosofie toegankelijk te maken voor het Nederlandse publiek met als laatste wapenfeit zijn vertaling van Al Farabi’s De deugdzame stad. Kamel heeft in 2022 het initiatief genomen tot een hedendaagse hervertelling van De Zoon van de Gazelle van Ibn Tufayl, een van de grote teksten uit de wereldliteratuur. De hervertelling van de Zoon van de Gazelle is speciaal geschreven met het oog op een jong publiek en leent zich dus uitstekend voor het middelbaar onderwijs.

10.00 Begin van het programma

Michiel Leezenberg trapt af met een algemene inleiding in de Islamitische filosofie waarin hij in het tweede deel extra aandacht zal besteden aan Al Farabi’s De deugdzame stad. Vervolgens zal Kamel Essabane ons meenemen in de filosofische thema’s van De Zoon van de Gazelle. Tot slot is er ruim tijd om met de andere docenten, en onder begeleiding van Michiel en Kamel, te werken aan een les.

We sluiten af rond 17.00.