Vakbijeenkomsten /

Studiedag Chinese Filosofie

Studiedag niet-westerse filosofie voor filosofiedocenten uit het voortgezet onderwijs

Als filosofiedocenten in het voortgezet onderwijs zijn wij afgelopen september begonnen met het vormgeven van ons nieuwe curriculum op de VFVO-studiedag ‘Vakvernieuwing’. Een veelgehoorde behoefte van docenten en leerlingen is om meer aandacht te besteden aan niet-westerse filosofische tradities. Tradities waar wij niet altijd in geschoold zijn tijdens onze studies. Dan rijst de vraag: hoe te beginnen met diversiteit in je curriculum? Via deze studiedag willen wij deze vraag gezamenlijk beantwoorden.

Op deze eerste studiedag zal een van de twee grote filosofische tradities uit de Chinese filosofie centraal staan, namelijk het Taoïsme. Een filosofie met een geheel eigen geschiedenis en dynamiek maar waar vanuit tegelijkertijd tal van interessante dwarsverbanden te maken zijn met de (antieke) westerse filosofie.

Wij hopen dat dit een aanzet zal zijn voor een jaarlijkse studiedag niet-westerse filosofie waarin wij toewerken aan structurele kennisvergroting bij filosofiedocenten uit het VO.

Hein van Dongen zal een inleiding geven over de verschillen en overeenkomsten tussen de westerse en niet-westerse wijsbegeerte.

Het denken over substantie, leegte, de mens en natuur zullen hierbij aan bod komen. Vervolgens zal Dianne Sommers een verdiepende lezing verzorgen over het Taoïsme. Tot slot gaan we in groepen , met de opgedane kennis, bruikbaar lesmateriaal ontwikkelen voor de verschillende domeinen.