Online sessie /

Religieuze geletterdheid, epistemische gelijkheid en burgerschap

Welke kennis van religie en levensbeschouwing heeft een jongere nodig om zich te ontwikkelen tot een betrokken burger? Deze vraag wordt steeds relevanter in onze post-seculiere samenleving waarin niet iedereen van thuis uit kennismaakt met het fenomeen religie en levensbeschouwing. Daardoor ontstaat iets wat ‘epistemische ongelijkheid’ genoemd kan worden: een verschil in kennis en inzicht tussen leerlingen. Iemand die kennis wel heeft, zouden we daarentegen ‘religieus geletterd’ kunnen noemen. Wat voor kennis zouden leerlingen op school mee moeten krijgen om een vergelijkbare religieuze geletterdheid te ontwikkelen en waarom is dat van belang? Hoe ziet zo’n geletterdheid er in de klas uit en welke uitdagingen zijn daarbij te benoemen. Een oplossing voor deze uitdaging is het meegeven aan jongeren van een bepaald ‘religieuze geletterdheid’: een gemeenschappelijke basiskennis en -inzicht in religie.

In deze lezing wordt dit begrip verkend en dan specifiek vanuit het idee van ‘krachtige kennis’. Uitgaande van het idee dat jongeren recht hebben op krachtige kennis, wordt besproken wat die kennis concreet zou kunnen zijn voor religie en levensbeschouwing. Moet er naast basiskennis van de geloofsovertuigingen en praktijken van de belangrijkste tradities niet ook een meer algemene kennis worden aangeboden over het fenomeen in religie in brede zin? Waarom zou dat ‘krachtige kennis’ opleveren en hoe bestrijd die kennis dan de ‘epistemische ongelijkheid?’ Wat doen we als die basiskennis schuurt met het zelf verstaan van tradities?

Op deze en andere vragen gaat Gijs van Gaans, vakdidacticus en onderzoeker verbonden aan de UvA en vaksteunpuntcoördinator, in tijdens deze online lezing. Geïnteresseerden kunnen vanuit hun luie stoel inloggen. Aan het einde is er ruimte voor vragen en discussie.

19.15 digitale inloop

19.30 start lezing

20.30 Q&A en discussie

21.00 afsluiting.